Kamer gezocht

Weblog

De Haarlemse Dineke van Tongeren kreeg haar opleiding van 1966 tot 1971 aan de Rijksacademie in Amsterdam. Haar specialiteiten waren grafiek en tekeningen van stillevens en interieurs, eerst in een figuratieve stijl, later meer surrealistisch. Ze maakte van 1973 tot 1984 gebruik van de Beeldende Kunstenaarsregeling (BKR), reden waarom de Rijksdienst ooit meer dan tweehonderd werken van haar bezat.

Deze ets, een van de vier die nu nog in het depot in Amersfoort liggen, is echter niet verworven via de BKR. Het was een aankoop van het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk voor de zogeheten Kijkmappen.

[Tekst gaat verder onder de afbeelding]

Ets in zwart wit
Beeld: ©RCE
Dineke (B.M.) van Tongeren (1939-1999), Kamer in Berlijn (1977), ets, 17,8 x 24,7 cm, inv.nr. K77129

Kijkmappen waren boeken van ongeveer 40 x 70 cm met verstevigde plastic hoezen waarin foto’s, tekeningen en grafiek werden geschoven. Ze waren liggend gemonteerd op speciaal daarvoor gemaakte tafels waarachter de kijker, zittend op een eveneens daarvoor gemaakt bankje, door de map met kunst kon bladeren. De tafels werden geplaatst in bibliotheken, culturele centra, ziekenhuizen en verzorgingshuizen, en dan vooral in de verre uithoeken van Nederland, zodat ook de bewoners daar konden genieten van moderne kunst. Het ministerie kocht voor deze mappen werk aan van jonge kunstenaars om ze zo te stimuleren in hun vak. Van 1973 tot 1984 werden ongeveer 110 Kijkmappen vervaardigd: Van Tongerens ets werd opgenomen in Kijkmap 24 ‘Van tafel en stoel’.

Waarom noemde Van Tongeren haar ets ‘Kamer in Berlijn’? Zou ze de sfeer hebben willen proeven van de bruisende stad die Berlijn in de jaren zeventig was op artistiek gebied, en gelogeerd hebben bij een vriend of vriendin wiens kamer dit was?