Betekenis van Faro voor Nederland

Weblog

Wat zijn de implicaties van het ondertekenen en mogelijk invoeren van het Verdrag van Faro door Nederland? Naar aanleiding van deze vraag van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) volgde er in 2019 een onderzoek met het advies om het Verdrag te ratificeren.

Faro benadrukt de sociale waarde van cultureel erfgoed voor de samenleving en het belang van participatie van de samenleving bij erfgoed. De burger staat centraal bij Faro, in het proces van identificatie, beheer en duurzaam gebruik van (materieel en immaterieel) cultureel erfgoed. Wat is de betekenis van Faro voor de Nederlandse erfgoedpraktijk en het Nederlandse erfgoedbeleid? En wat betekent het als Nederland het Verdrag ondertekent? Wat zijn de belangrijkste kansen en beperkingen?

Een familie uit de buurt weegt de hop-bellen om de oogst van het jaar vast te stellen.
Beeld: ©Hop van Altena
In de regio Altena brengen inwoners het eeuwenoude hopverleden tot leven: samen zorgen ze voor onderhoud- en oogst van de hop. Educatie, landschapsbeheer, behoud van cultuur en bovenal van verbinding staan centraal en hierdoor past dit initiatief bij het Verdrag van Faro.

Bevindingen

Het bureau DSP-groep deed hier onderzoek naar en adviseerden de minister om het Verdrag te ratificeren mét een focus op specifieke onderdelen. Vervolgens kan er gewerkt worden aan implementatie. Voor onderbouwing van het advies werd de ondertekening en invoering van het Verdrag in andere landen vergeleken. Ook bracht het bureau beleidsimplicaties in kaart, onderzocht bestaande Faro-praktijken en beschreef op basis hiervan de belangrijkste lessen, te lezen in het rapport 'Cultureel erfgoed voor en met iedereen – Overwegingen bij het ratificeren Verdrag van Faro'