Ondersteuning voor herkomstonderzoek naar koloniale collecties

Musea slaan de handen ineen voor onderzoek naar koloniale collecties in Nederland. Het nieuwe Consortium Koloniale Collecties biedt een netwerk en expertise, onder meer bij herkomstonderzoek en digitalisering van objecten uit een koloniale context, zodat deze collectiestukken online toegankelijk en zichtbaar zijn.

[Tekst gaat verder onder de foto]

Foto van hand met zilveren servetring
Beeld: Boudewijn Bollmann

Nederlands beleid

De uitvoering van het beleid over collecties uit koloniale context volgt drie hoofdlijnen, waarbij herstel van historisch onrecht het uitgangspunt vormt. De eerste focus is een constructieve samenwerking met landen van herkomst, essentieel voor een zorgvuldige omgang met koloniale collecties. De tweede focus is teruggave; er is een onafhankelijke adviescommissie ingesteld die de Staatssecretaris Cultuur adviseert bij teruggaveverzoeken. De derde uitvoeringslijn focus is herkomstonderzoek. Omdat dit primair een taak is van elke collectiebeherende instelling zelf, is het Consortium Koloniale Collecties opgericht om instellingen bij dit werk te helpen.

Herkomstonderzoek

Objecten zijn door de jaren heen op verschillende manieren in de collecties van Nederlandse musea en andere culturele instellingen terechtgekomen. Niet altijd op een gelijkwaardige, vrijwillige of rechtmatige manier. Onderzoek in samenwerking met de herkomstlanden naar de geschiedenis van objecten kan licht werpen op de herkomst ervan. Opgedane kennis brengt het Consortium samen op de datahub; een digitaal platform dat informatie over collecties uit koloniale context bij elkaar brengt, verrijkt en inzichtelijk maakt. Hiermee wordt informatie, die tot nu toe altijd verspreid was over diverse instellingen, op één plek gebundeld, Iedereen, waar ook ter wereld, kan hier informatie en een eigen perspectief aan toevoegen. Op die manier stellen instellingen hun collecties op transparante wijze beschikbaar en bevorderen zij de mogelijkheid voor herkomstlanden om een teruggaveverzoek te formuleren.

Het Consortium Koloniale Collecties is een samenwerkingsverband bestaande uit de drie musea Bronbeek, Rijksmuseum en Wereldmuseum en de twee kennisinstituten NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
Meer informatie: colonialcollections.nl.