Maritieme database uitgebreid met 152 Flevolandse scheepswrakken

In de database Maritime Stepping Stones (MaSS) staan verhalen van duizenden scheepswrakken en andere maritieme vindplaatsen boven en onder water, verspreid over de hele wereld. In samenwerking met Batavialand zijn begin dit jaar 152 wrakken toegevoegd die in de polders van Flevoland zijn aangetroffen. In totaal zijn nu 274 Flevolandse wrakken opgenomen in MaSS.

De Zuiderzee speelde een belangrijke rol in de economie van de Lage Landen sinds de late middeleeuwen en kan gezien worden als een enorm verkeersplein met intensieve scheepvaart, voor transport, handel en visserij. Ondiepten, zandplaten en dichtslibbende vaargeulen maakten het echter ook tot een gevaarlijke binnenzee, waar het met stormen flink kon spoken. Veel schepen vergingen, maar bleven bewaard in de zachte bodem.

Foto van een markeringspaal van een scheepswrak in Flevoland
Beeld: ©Batavialand
Markering van een Flevolands scheepswrak

Het grootste ‘droge’ scheepskerkhof ter wereld

Sinds de aanleg van de Flevolandse polders halverwege de 20ste eeuw zijn al meer dan 400 scheepswrakken ontdekt en onderzocht. Soms met verrassende voorwerpen aan boord, maar de resten van de schepen zelf zijn ook een waardevolle bron van informatie over de traditionele scheepsbouw van vroeger. De objecten uit deze scheepswrakken vormen een groot deel van de maritieme rijkscollectie, die wordt beheerd door Batavialand in Lelystad. Het aantal scheepswrakken in de bodem maakt van de Flevolandse polder het grootste ‘droge’ scheepskerkhof ter wereld.

Maritime Stepping Stones

Op MaSS staan bijzondere verhalen over zowel de glorie van onze maritieme geschiedenis, als de donkere kanten ervan. Het is een verzameling van verhalen uit het maritieme verleden, vanuit westerse, maar ook vanuit niet-westerse perspectieven. De website bestaat niet alleen uit scheepswrakken, maar er is ook ander maritiem erfgoed te vinden. Denk aan: havens, kades, bruggen, gezonken steden, dorpen en prehistorische vindplaatsen. Er is dus veel te zien en te leren op MaSS en daarom ideaal om voor onderzoek, schoolopdrachten of gewoon vanuit interesse te bezoeken. Iedereen kan zich bovendien op MaSS registreren om zelf maritiem erfgoed toe te voegen, aanpassingen te doen, afbeeldingen toe te voegen of mee te discussiëren.

Flevolandse scheepswrakken in MaSS

In 2020 werden al 122 wrakken toegevoegd aan MaSS die afkomstig waren uit de verouderde database Vergane Schepen. Nu zijn daar nog 152 scheepswrakken bijgekomen. Elk met een verhaal en verrijkt met meerdere afbeeldingen en links naar de opgravingsdossiers van Batavialand. Daarnaast is er een speciale themapagina gewijd aan de Flevolandse wrakken in MaSS.