Ondersteuning provincies bij opstellen gebiedsprogramma’s

Alle provincies moeten in 2023 een gebiedsprogramma opstellen voor het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). Hierin staat hun aanpak om de doelen voor natuur, stikstof en klimaat te halen. Zes Rijksuitvoeringsorganisaties (RUO’s), waaronder de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), sloegen de handen ineen om ze te helpen.

Gebiedsprogramma’s

Provincies beschrijven in hun gebiedsprogramma’s hoe ze de doelen voor natuur, water en klimaat voor 2030 gaan halen. Er staat ook in welke maatregelen ze willen nemen in het landelijk gebied in hun regio. Uiterlijk 1 juli 2023 moeten de provincies een eerste versie van hun gebiedsprogramma af hebben voor het NPLG. De plannen hoeven dan nog niet compleet te zijn. In de periode erna worden ze verder aangevuld. Het NPLG geeft provincies kaders om een gebiedsprogramma op te stellen.

[Tekst gaat verder onder de foto]

Luchtfoto gebied Grebbelinie

Beeld: ©RCE / Siebe Swart
Luchtfoto van buurtschap en buitengebied De Groep bij Renswoude

Stel uw vraag aan de Rijksuitvoeringsorganisaties

Om de provincies en andere uitvoeringspartijen, zoals gemeenten of waterschappen, te ondersteunen in het opstellen en uitvoeren van de gebiedsprogramma’s bundelen de zes Rijksuitvoeringsorganisaties hun kennis en expertise.

De uitvoeringsorganisaties zijn: de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Kadaster en Staatsbosbeheer. Zij hebben kennis over grond, water en bodem, landbouw, natuur, landschap en erfgoed. Maar ook over gebiedsgericht werken, regelingen, instrumenten en het gebruik van data.

Werkt u bij een provincie of andere uitvoeringspartij aan een gebiedsprogramma NPLG? En heeft u een vraag over het opstellen of uitvoeren hiervan? Stel uw vraag via Ondersteuning Transitie Landelijk Gebied (rvo.nl).

Digitale Data Faciliteit Transitie Landelijk Gebied 

Op Ondersteuning Transitie Landelijk Gebied vindt u ook de toegang tot de Digitale Data Faciliteit Transitie Landelijk Gebied. Beleidsmedewerkers, programmamanagers, projectleiders en GIS- en data-specialisten vinden op deze online (kennis)community relevante benodigde datasets en kaarten voor het opstellen en uitvoeren van de gebiedsplannen. Zo worden ze geholpen om de uiteindelijke doelen te bereiken: vóór 2030 de natuur ruimte te geven voor herstel en versterking, de kwaliteit van het water en de bodem te verbeteren en meer te doen tegen klimaatverandering. Dit alles met behoud of verbetering van de omgevingskwaliteit.

Landschap en Erfgoed binnen het NPLG

De transities in het landelijk gebied zullen gevolgen hebben voor het landschap. De ruimtelijke gevolgen daarvan sluiten niet altijd aan bij het bestaande karakter van het landschap. Het zijn juist de herkenbare eigenschappen van het landschap die belangrijk zijn voor de omgevingskwaliteit en identiteit van het landelijk gebied. De RCE helpt het karakter van het landelijk gebied concreet te maken en te begrijpen en wijst de weg binnen de beschikbare kennis. Bij de zoektocht naar een ander gebruik van het landelijk gebied kan het verleden immers een inspiratiebron zijn. 

De RCE zet nadrukkelijk in op de kwalitatieve kant van het NPLG en de gebiedsprogramma’s. Dit door de inbreng van kennis over ontginning en over het historisch gebruik van het landelijk gebied en ontwerpkracht. Ook kan specifiek instrumentarium binnen de gebiedsgerichte aanpak, zoals de gebiedsbiografie, worden ingezet.