Regeling woonhuissubsidie met twee jaar verlengd

Met de publicatie in de Staatscourant 2023, 12602 is duidelijk geworden dat er zowel in 2024 als in 2025 50 miljoen euro beschikbaar wordt gesteld.

Natuurlijke personen in bezit van een rijksmonument met een woonfunctie kunnen uitgevoerde werkzaamheden in 2023 en 2024 ook gesubsidieerd krijgen op basis van de bekende criteria.

[Tekst gaat verder onder de foto]

Foto van monumentaal woonhuis met een steiger er voor, tijdens schilderwerkzaamheden
Beeld: Ruben Schipper
Eigenaren bezig met woningreparatie

Eventueel resterend budget wordt doorgeschoven naar de eerstvolgende subsidieronde. Tot nu toe is het budget steeds toereikend gebleken.

De verlenging is eerder al door de Staatssecretaris van OCW aangekondigd in de Hoofd­lijnen­brief Cultuur 2022. Hiervoor moest de regeling worden aangepast. De bestaande regeling liep namelijk tot 1 januari 2024. In dezelfde brief geeft de Staatssecretaris aan te onderzoeken hoe de bestaande regelingen voor monumentenzorg kunnen worden verbeterd. Na dit onderzoek wordt besloten in welke vorm de regeling na 2025 wordt voortgezet.