Internationale call voor onderzoek naar klimaat en cultureel erfgoed geopend

Onderzoekers worden opgeroepen om voorstellen in te dienen voor de call ‘Climate & Cultural Heritage (CCH): Collaborative research to address urgent challenges’. Op 16 mei kunnen geïnteresseerden tijdens een online informatiesessie meer te weten komen over de call en via het Matchmaking platform andere onderzoekers ontmoeten. Deadline voor indienen van onderzoeksvoorstellen is 8 september 2023.

Initiatiefnemers voor deze internationale ‘Collaborative Research Action (CRA)’ zijn het JPI Cultural Heritage and Global Change (JPI CH), het JPI Connecting Climate Knowledge for Europe (JPI Climate) en het Belmont Forum.

De call richt zich op de gevolgen van klimaatverandering voor cultureel erfgoed en op mogelijke bijdragen aan  klimaatadaptatie, mitigatie en duurzame ontwikkeling door kennis over cultureel erfgoed. Wat kunnen we leren van het verleden om de interdisciplinaire uitdagingen met betrekking tot het klimaat aan te gaan? Deze call stimuleert transdisciplinair onderzoek op het snijvlak van cultureel erfgoed en klimaatverandering, bevordert samenwerking van de onderzoeksgemeenschap in verschillende regio's, en draagt bij aan kennisontwikkeling en erfgoed- en klimaatbeleid op mondiaal niveau.

[Tekst gaat verder onder de foto]

Sculptures on Easter Island with meadows in the background
Beeld: ©Joint Programming Initiatives
Paaseiland

Thema's

Aanvragers kunnen onderzoeksvoorstellen indienen op ten minste één van de drie call thema's :

  • Het effect van klimaatverandering op cultureel erfgoed
  • Cultureel erfgoed als bron voor klimaatmitigatie en -adaptatie
  • Duurzame oplossingen voor erfgoed

Informatiebijeenkomst en online Matchmaking platform

Op dinsdag 16 mei 2023, 12.00-13.00 CEST (Nederlandse tijd) vindt een informatie webinar plaats. Daarbij presenteert het internationale callsecretariaat (Thematic Program Office) de call en kunnen geïnteresseerden vragen stellen. Ook komt het Matchmaking platform die dag online, zodat onderzoekers elkaar de komende maanden digitaal kunnen ontmoeten en eventueel consortia vormen. Aanmelden voor het webinar en het platform kan via dit Google formulier.

Meer informatie over de voorwaarden van deze call is te vinden op de website van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) of Belmont Forum. Of neem contact op via:

Budget en deelnemende landen

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelt voor deze call € 750.000 beschikbaar via NWO. Nederlandse onderzoekers in de sociale en geesteswetenschappen kunnen een budget tot € 250.000 euro aanvragen voor een projectduur tot 3 jaar (36 maanden), beginnend in de eerste helft van 2024. De internationale, transdisciplinaire onderzoeksconsortia bestaan uit onderzoekspartners uit tenminste drie landen en minimaal een maatschappelijke partner.

Voor deze call wordt financiering beschikbaar gesteld in de volgende landen: Frankrijk, Italië, Litouwen, het Koninkrijk der Nederlanden, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Tsjechië, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland. Daarnaast kunnen financiers uit de volgende landen ook geld beschikbaar stellen: België, Brazilië, Ierland, Spanje, Taiwan, Thailand en Turkije.

Achtergrondinformatie

De call vloeit voort uit een ‘white paper’ dat in maart 2022 gezamenlijk door de twee JPIs is ontwikkeld en gepubliceerd, en uit gezamenlijke workshops die in juni en september 2022 zijn gehouden. Deze workshops hadden tot doel om onderzoeksprioriteiten uit Afrika, Noord- en Zuid-Amerika en Azië in kaart te brengen.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en de NWO nemen namens Nederland deel aan JPICH. Gezamenlijk dragen zij bij aan de organisatie, strategie en werkwijze van het JPICH.

JPIs zijn opgericht om nationale onderzoeksinspanningen te bundelen en de implementatie van de Europese onderzoeksruimte (European Research Area) te bevorderen om grote maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Het zijn flexibele partnerschappen tussen landen met als doel de nationale investeringen in onderzoek en innovatie beter op elkaar aan te sluiten. Deelnemende landen werken op vrijwillige basis samen naar gedeelde visies die vastgelegd zijn in strategische onderzoeks- en innovatieagenda’s, en geïmplementeerd worden via gezamenlijke activiteiten.

Het Belmont Forum is een groep onderzoeksfinanciers van over de hele wereld, die samenwerken om transdisciplinaire, wereldwijde onderzoeksgroepen en co-creatie bij verschillende uitdagingen op gebied van mondiale duurzame verandering te ondersteunen.