Vooraankondiging: internationale call voor onderzoek naar cultureel erfgoed en klimaatverandering

In april 2023 wordt een internationale call voor onderzoek op het raakvlak van cultureel erfgoed en klimaatverandering verwacht. De call richt zich op de gevolgen van klimaatverandering voor cultureel erfgoed en op mogelijkheden van cultureel erfgoed voor klimaatadaptatie, mitigatie en duurzame ontwikkeling. Kunnen we leren van het verleden om de interdisciplinaire uitdagingen met betrekking tot het klimaat aan te gaan?

Sculptures on Easter Island with meadows in the background
Beeld: ©Joint Programming Initiatives
Beelden op Paaseiland

Dit is de eerste gezamenlijke call van de Joint Programming Initiatives Cultural Heritage and Global Change (JPICH) en Connecting Climate Knowledge for Europe (JPI Climate) en het Belmont Forum. Deze vooraankondiging is bedoeld om geïnteresseerden te informeren over de komst van deze call. Groepen partners vanuit verschillende disciplines en uit 3 tot 5 van de deelnemende landen (waaronder Nederland), kunnen onderzoeksvoorstellen indienen. De deadline is begin september.

Thema's

De thema’s van de call worden momenteel uitgewerkt door een internationale groep experts en worden bekendgemaakt bij de officiële lancering van de call in april. De call en de thematiek vloeien voort uit een ‘white paper’ die in maart 2022 gezamenlijk is gepubliceerd door de JPI’s, en uit workshops die in juni en september 2022 zijn gehouden om onderzoeksprioriteiten uit Afrika, Noord- en Zuid-Amerika en Azië in kaart te brengen.

Meer informatie

Geïnteresseerden worden uitgenodigd zich via dit Google Docs formulier in te schrijven voor e-mailupdates. Aanmelders worden uitgenodigd voor een webinar in het voorjaar, waarbij er gelegenheid is vragen te stellen aan JPICH, JPI Climate en Belmont Forum over de inhoud van de call  en de aanvraagprocedure.

Kijk voor meer informatie over de aanvraagcriteria, de deelnemende landen en de voorlopige tijdlijn van de call op de websites van Heritage Research Hub  en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de NWO nemen namens het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap deel aan JPICH. Gezamenlijk dragen zij bij aan de organisatie, strategie en werkwijze van het JPICH.