Museum Ons' Lieve Heer op Solder kandidaat voor Europees Erfgoedlabel

Het Amsterdamse Museum Ons’ Lieve Heer op Solder is de Nederlandse kandidaat voor het Europees Erfgoedlabel: een erkenning die wordt verleend aan erfgoedlocaties met een bijzondere symbolische waarde voor Europa. De nominatie volgt na positief advies van de Raad voor Cultuur aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De komende maanden buigt een Europees panel van dertien experts zich over de aanvragen van kandidaten voor het label. Eind dit jaar wordt de uitslag verwacht.

Interior of a church
Beeld: ©Museum Ons' Lieve Heer op Solder / Rebekka Mell
Interieur van Ons' Lieve Heer op Solder

De zeventiende-eeuwse schuilkerk Ons’ Lieve Heer op Solder is geselecteerd binnen het thema ‘Tolerantie & Recht’, een van de vier die tijdens de Nederlandse voorselectie voor het Europees Erfgoedlabel worden gehanteerd. Zo ontwikkelde het museum Voices of Tolerance, een burgerschapsprogramma voor vmbo en mbo. Het project stelt religieuze diversiteit en geloofsvrijheid internationaal aan de orde en betrekt daarbij vooral jongeren in de leeftijd van 14 tot 21 jaar. Na toekenning van het Europees Erfgoedlabel wil het museum deze interculturele dialoog tussen jongeren uitbreiden op Europees niveau.

Over het Europees Erfgoedlabel

Het Europees Erfgoedlabel wordt toegekend aan erfgoedlocaties met een bijzondere symbolische waarde voor Europa. Deze locaties hebben een speciale rol gespeeld in de Europese geschiedenis en cultuur of bij de Europese integratie. Het label moet het wederzijdse begrip tussen Europese burgers vergroten en Europese burgers, in het bijzonder jongeren, meer inzicht geven in het huidige Europa en het gemeenschappelijke cultureel erfgoed. In Nederland dragen nu vier locaties het Europees Erfgoedlabel: het Vredespaleis, Kamp Westerbork, het Verdrag van Maastricht en de Koloniën van Weldadigheid.

Het Europees Erfgoedlabel is een initiatief van de Europese Commissie. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed coördineert het Europees Erfgoedlabel in Nederland. DutchCulture verzorgt de communicatie voor het Erfgoedlabel in Nederland en begeleidt de nominaties.