Overdracht resultaten Museale Verwervingen

Op 15 februari 2023 kwamen Susan Lammers, algemeen directeur van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), en Vera Carasso, directeur van de Museumvereniging, bij elkaar om de overdracht van de projecten Museale Verwervingen te ondertekenen. Hierbij waren onder meer Rudi Ekkart en Pauline Kruseman aanwezig, respectievelijk voorzitter en lid van de onafhankelijke Commissie Museale Verwervingen die inhoudelijk toezicht hield op de kwaliteit en het verloop van het onderzoek. 

Tekenmoment van de overdracht resultaten Museale verwervingen met daarbij de directeuren van de RCE en Museumvereniging
Beeld: ©RCE / Catharina Gerritsen
Susan Lammers en Vera Carasso ondertekenen het overdrachtsdocument in het bijzijn van Rudi Ekkart en Marise Voskens

Museale Verwervingen

In 2009 werden de Nederlandse musea gevraagd de herkomstgeschiedenis van hun collecties te onderzoeken. Het doel was te komen tot een inventarisatie van voorwerpen, waarvan de herkomstgeschiedenis mogelijk verwijst naar roof, confiscatie, gedwongen verkoop of naar andere verdachte omstandigheden die hebben plaatsgevonden vanaf 1933 tot en met het einde van de Tweede Wereldoorlog. De Museumvereniging coördineerde het project, de commissie ‘Museale Verwervingen vanaf 1933’ hield inhoudelijk toezicht en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) bood financiële ondersteuning. De bereidheid van musea om mee te doen was groot. Uit het onderzoek dat 163 musea deden is een inventarisatie gemaakt van 173 objecten, zoals schilderijen en toegepaste kunst, waarbij een vermoeden bestaat dat ze tussen 1933 tot 1945 geroofd, geconfisqueerd of gedwongen verkocht zijn. Op 31 december 2018 kwam formeel het onderzoeksproject tot een einde. Kennis en informatie worden vanaf nu geborgd bij de RCE; het belang van herkomstonderzoek doen blijft onverminderd groot.

Vlnr: Susan Lammers, Rudi Ekkart, Pauline Kruseman, Vera Carasso, Marise Voskens poseren
Beeld: ©RCE / Catharina Gerritsen
Foto v.l.n.r.: Susan Lammers (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed), Rudi Ekkart en Pauline Kruseman, (Commissie Museale Verwervingen vanaf 1933), Vera Carasso (Museumvereniging) en Marise Voskens (voorzitter Museumvereniging)

Uitbreiding WO2-portal met Museale Verwervingen

De RCE neemt nu de resultaten over van de twee projecten van de Museumvereniging: Museale Verwervingen 1940-1948 en Museale Verwervingen vanaf 1933. Deze resultaten worden toegevoegd aan het WO2-portal van collectienederland.nl, zodat objectinformatie over cultuurgoederen uit de Tweede Wereldoorlog op één plek te vinden is. Dit staat gepland voor 2023. Dat betekent dat de informatie dan niet meer te vinden is op musealeverwervingen.nl.

Aanspreekpunt restitutiebeleid en herkomstonderzoek

Iedereen die op zoek is naar informatie over de Nederlandse Kunstbezit (NK)-collectie en restitutie kan bij de RCE terecht. De RCE is het eerste aanspreekpunt voor mogelijke rechthebbenden en collectiebeheerders over restitutiebeleid, procedures en herkomstonderzoek, met als doel het indienen van een restitutieverzoek te vergemakkelijken. Onderzoekers kunnen advies vragen over het doen van herkomstonderzoek en doorverwezen worden naar beschikbare archieven en organisaties die daarbij behulpzaam kunnen zijn.