Nederlandse landschapsgeschiedenis online in RCE kennisbank

Alle regiobeschrijvingen van Panorama Landschap zijn vanaf nu ook te raadplegen in de kennisbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Daarmee is gewaarborgd dat de informatie duurzaam beschikbaar is voor de vakwereld.

Veervormige verkaveling in de polder Zeevang
Beeld: ©RCE / Paul Paris
Veervormige verkaveling in de polder Zeevang

Wat is Panorama Landschap?

Panorama Landschap beschrijft het karakter van het Nederlandse landschap in 78 regio’s en biedt hiermee inspiratie voor ruimtelijke ontwikkelingen. Panorama Landschap geeft voor heel Nederland -in 78 regio’s en een apart artikel over de grote wateren- een korte karakter­schets van de geschiedenis van het landschap, vanuit het perspectief van eeuwen­lange veranderingen. Deze landschaps­karakteriseringen bevatten geen waardering voor het land­schappelijke erfgoed, of een uitputtende inventarisatie van allerlei elementen en patronen. Het zijn kleine biografieën, gericht op de genese (wordings­geschiedenis) van het landschap: van de prehistorie tot het heden.

> Panorama Landschap in de kennisbank

screenshot van het artikel Panorama Landschap - Eindhoven en de Kempen
Panorama Landschap - Eindhoven en de Kempen

Voordelen

De opbouw en inhoud van de arti­ke­len is gelijk aan die van de regio­beschrijvingen. Voordeel van de kennis­bank is dat de artikelen aan elkaar gelinkt zijn en ge­bundeld in een thema. De infor­matie is beter vind­baar en index­eerbaar door zoek­machines. De foto’s zijn te ver­groten en per beschrijving door­bladerbaar.

Beeldmateriaal

Panorama Landschap is geïllustreerd met veel bijzonder beeldmateriaal zoals luchtfoto's en kaarten. Een kleine greep uit de foto's is hieronder te zien.

  • Populierendijk
    Beeld: ©RCE / Wim van der Ende
  • Beeld: ©RCE / Paul Paris
  • Beeld: ©RCE / Paul Paris
  • Beeld: ©RCE / Paul Paris
  • Beeld: ©RCE / Wim van der Ende
  • Beeld: ©RCE / Paul Paris

Kennisbank

In de kennisbank van de RCE is meer te lezen over archeologie, collecties en musea, landschap en gebouwde monumenten. Door onze kennis zo te ontsluiten is het beter vindbaar, toepasbaar en onderhoudbaar, waardoor onze specialisten het erfgoedveld beter kunnen ondersteunen bij hun taak. De kennisbank is blijvend in ontwikkeling en wordt continue aangevuld.