Help mee aan een toekomstbestendige 14C-database!

Het bepalen van ouderdom van archeologische resten in het Nederlandse bodemarchief is een cruciaal onderdeel van de archeologie. In de afgelopen decennia zijn in Nederland duizenden 14C-dateringen voor archeologisch onderzoek uitgevoerd en gepubliceerd die niet openbaar te raadplegen zijn.  

14C-apparaat in een laboratorium in Groningen
Beeld: ©M. Lobbes
14C-apparaat in een laboratorium in Groningen

Binnen het initiatief E-RIHS (European Research Infrastructure Heritage Science) is er nu een kans om hier verandering in te brengen. Op dit moment wordt door een groot aantal universiteiten, overheidsinstellingen, bedrijven, musea en archieven gewerkt aan de duurzame ontsluiting van archeologische data en/of informatie. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en EARTH Integrated Archaeology gaan aan de slag om een toekomstbestendige  database op te zetten van gepubliceerde 14C-dateringen binnen archeologisch onderzoek in Nederland. Hiertoe is een consortium gevormd van de RCE, EARTH, CIO Groningen, DANS-EASY en 14C Tandem Laboratory Uppsala.

Data aanleveren

Het succes van dit project hangt mede af van de medewerking van archeologische partijen en de bereidheid om 14C-data aan te leveren. Daarom zal Eva Kars (EARTH Integrated Archaeology) de komende tijd met verschillende bedrijven en instellingen in het archeologisch werkveld contact opnemen om de mogelijkheden te bespreken. Geïnteresseerden kunnen zich uiteraard ook zelf aanmelden bij Eva Kars of Bjørn Smit.

We hopen op enthousiaste medewerking van het werkveld zodat een database voor blijvend gebruik in de toekomst kan worden gerealiseerd.

Contact

Eva Kars, EARTH Integrated Archaeologye.kars@earth-archaeology.com, 06-24 86 41 86
Bjørn Smit, RCE, b.smit@cultureelerfgoed.nl, 06-11 36 48 13