NWO honoreert twee onderzoeksvoorstellen voor archeologische vondsten

Er kan nieuw onderzoek gedaan worden om de geschiedenis van Nederland en zijn bewoners verder te ontrafelen. Na twee eerdere rondes binnen de call Archeologische vondsten heeft NWO nogmaals twee onderzoeksvoorstellen gehonoreerd. Het Ministerie van OCW, inclusief de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), stelt hiervoor €198.463 beschikbaar.

Archeologische vondsten zijn van groot (inter)nationaal belang voor onze kennis over het verleden. Gebouwen, objecten en de locatie van vindplaatsen geven ons inzicht in samenlevingen van lang geleden. Ze helpen ons te begrijpen wie we zijn en waar we vandaan komen. De twee gehonoreerde onderzoeksvoorstellen dragen hier ook aan bij. Zo worden jager-verzamelaars nabij Kampen in een nieuw, internationaal perspectief geplaatst en wordt een in 2020 ontdekt Romeins legerkamp nabij Valkenburg (ZH) nader onderzocht.

Zeer relevant voor archeologisch onderzoek is de samenwerking tussen academische, commerciële en publieke archeologie. In de gehonoreerde projecten zien we deze samenwerking terugkomen. 

Nieuwe kijk op jager-verzamelaars en Romeinen aan de Rijn

De twee gehonoreerde projecten zijn:

  1. Mesolithische nederzettingen en mobiliteit: Kampen-Reevediep in internationaal perspectief 
    Bij Kampen-Reevediep zijn sporen gevonden die het stereotype beeld bestrijden van prehistorische jager-verzamelaars, als mensen die altijd op zoek zijn naar voedsel en in simpele hutjes hebben gewoond. Het blijkt dat echter zij stevige onderkomens bouwden en precies wisten welke bronnen waar en wanneer voorhanden waren.
     
  2. Romeinen aan de Rijnmond. De functie en strategische achtergrond van het Romeinse legioenskamp bij Valkenburg (ZH) rond de jaren ‘40 van de eerste eeuw na Christus 
    In 2020 werd onverwacht een groot Romeins legerkamp ontdekt bij Valkenburg (ZH) uit de tijd van de keizers Caligula en Claudius. Nieuw onderzoek naar deze belangrijke archeologische vondst toont de strategische rol aan van de Rijnmonding voor de invasie in 43 van Britannia.
De IJsselkogge, een oud houten schip en archeologische vondst, hangt in banden en is net opgetakeld uit het water.
Archeologische vondst van (inter)nationaal belang - project IJsselkogge bij Kampen