Twee nieuwe opvarenden gevonden van VOC-schip Rooswijk

In het Archief van het Aalmoezeniersweeshuis van Amsterdam zijn de namen van twee nieuwe Rooswijk-opvarenden opgedoken. Het gaat om Jacob Boon en Jan Lindesmit. Zij zijn beiden omgekomen op het VOC-schip Rooswijk dat één dag na vertrek op 9 januari 1740 verging vlak voor de Engelse kust.

Een nieuw archief

Afbeelding van de inschrijving in het archief van Annetje Boon
Inschrijving Annetje Boon, 12 februari 1740

In totaal zijn nu 24 opvarenden van de Rooswijk bekend. De meeste gevonden via de notariële archieven van Amsterdam. VOC-opvarenden gingen kort voor vertrek vaak langs een notaris voor hun testament of om hun vrouw, familielid of goede bekende te machtigen hun zaken waar te nemen tijdens hun afwezigheid. In dergelijke aktes werd altijd de naam van het VOC-schip vermeld waarmee de comparant 'op vertrek stond' om naar Indië te varen.

Afbeelding van de inschrijving van Jan Lindesmit
Inschrijving Jan Lindesmit, 11 september 1744

Jacob Boon en Jan Lindesmit kwamen echter tevoorschijn in het Archief van het Aalmoezeniersweeshuis van Amsterdam. Dit armenhuis, opgericht in 1666 op de Prinsengracht, nam wezen, verlaten kinderen en vondelingen op. De kinderen van Jacob en Jan, Annetje Boon (vijf jaar oud) en Jan Lindesmit (twaalf jaar oud) werden beiden als wees opgenomen. Op hun inschrijving staat vermeld dat hun vaders op deze reis meevoeren.

Een ervaren kok

Genealogen Els Vermij en Willem-Jan van Grondelle hebben de twee Rooswijk-opvarenden gevonden en biografische gegevens opgespoord. Zo bleek de reis met de Rooswijk de eerste reis van Jacob Boon te zijn. In 1737 was hij nog 'groenkoper', oftewel groentekoopman. Jan Lindesmit had meer ervaring met reizen naar de Oost: hij was al op twee reizen geweest, eerst als koksmaat van 1729 tot 1731 en vervolgens als kok van 1732 tot 1735. Het ligt voor de hand om te veronderstellen dat Lindesmit op zijn reis met de Rooswijk ook kok was. 

Els en Willem-Jan: “We zijn heel blij dat we weer twee opvarenden hebben gevonden. Heel leuk dat nu ook de kok bekend is. We blijven doorzoeken”!

Gekleurde prent van het Almoezeniershuis
Prent van het Aalmoezeniersweeshuis door Jan Punt, 1758

Martijn Manders, projectleider van het #Rooswijk1740 project en maritiem archeoloog bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: “Nog steeds komt er nieuwe informatie naar boven over de Rooswijk. Niet alleen door het conserveren van de vondsten maar nu ook weer uit het geweldige onderzoek waarmee deze genealogen al lange tijd vrijwillig bijdragen aan het verhaal van de Rooswijk. Zo reconstrueren we niet alleen een deel van onze maritieme geschiedenis, maar geven we het leven aan boord en de mensen die voor de VOC werkten een gezicht. De nieuwe inzichten over ons verleden die we krijgen vanuit dit genealogisch onderzoek en de vele andere disciplines die het project rijk is, zijn van onschatbare waarde. We zijn dan ook bijzonder dankbaar voor de tomeloze inzet van Willem-Jan en Els, die op onnavolgbare wijze blijven speuren en alle archieven uitpluizen”.