De Stadsgenese als gids voor klimaatadaptatie en stedelijke ontwikkeling

Vandaag heeft Deltacommissaris Peter Glas in Amersfoort het eerste exemplaar van het boek ‘De stadsgenese’ in ontvangst genomen van de directeuren van Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Daarna zijn zij in gesprek gegaan met wethouders van de in het boek beschreven voorbeeldgemeenten Culemborg, Dordrecht, Middelburg, Nijmegen en Oegstgeest, en met de dijkgraaf van Waterschap Rivierenland.

De ontwikkeling van steden sluit van oudsher aan op de natuurlijke dynamiek. In een eeuwen durend samenspel van de mens en zijn omgeving heeft het deltaland van Rijn en Maas vorm gekregen. In de stadsuitleg sinds eind 19e eeuw is de samenhang tussen de stad en de natuurlijke omgeving echter steeds minder herkenbaar. Het bestaande landschap wordt aan elke wens aangepast. Dat leidt tot eenvormigheid en gebrek aan identiteit. De biodiversiteit neemt af en de kwetsbaarheid voor klimaatverandering neemt toe.

Beeld: ©RCE
Door de stadsgenese, ofwel de ‘wording’ of het ‘ontstaan’ van de stad te onderzoeken en integraal in beeld te brengen, wordt het vizier opnieuw gericht op de directe samenhang tussen de stedelijke ontwikkeling met bodem en water. In dit boek worden de geneses van acht steden gepresenteerd. Waterbeheerders, landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen, groenbeheerders, gemeentearcheologen, erfgoedmedewerkers, rioolbeheerders, bodemkundigen en milieubeheerders hebben hiervoor hun kennis bij elkaar gevoegd. Daarmee ontstaat een beter begrip van de bodem, de ondergrond en het watersysteem en wordt een nieuwe basis gelegd voor maatregelen en oplossingen voor klimaatadaptatie en identiteitsvolle stedelijke ontwikkeling.

In het boek wordt een methode aangereikt om een stadsgenese te beschrijven. Ook dient het als gids voor klimaatadaptatie en stedelijke ontwikkeling. De voorbeelden bieden een inspiratiebron voor de uitwerking van een genese voor eigen stad, dorp of omgeving voor waterschappen, gemeenten en andere organisaties. De publicatie is verkrijgbaar via STOWA. Een digitale uitgave is te downloaden via stadsgenese.nl.