Financiële bijdrage maritiem onderzoek door vrijwilligers en studenten

Om het maritieme verleden van Nederland boven water te halen, nodigt de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) vrijwilligers en studenten nogmaals uit om regionaal onderzoek te doen. Dit project genaamd ’13 Provinciën 2021’ heeft als doel de verscheidenheid aan verhalen van de twaalf provinciën van Nederland en de Noordzee in kaart te brengen. Vrijwilligers en studenten hebben vaak veel lokale maritieme kennis en kunnen dus het beste ook zelf deze lokale verhalen vertellen. Voorwaarde voor deelname aan het project is de goedkeuring van een projectvoorstel, welke tot 19 april kan worden ingediend.

Achtergrond

In aanloop naar de aanpassing van de Erfgoedwet, waardoor de mogelijkheden voor vrijwilligers om onderzoek te doen in de toekomst uitgebreid worden, wil de RCE maritiem onderzoek stimuleren. Daarom is het project ’13 Provinciën’ in het leven geroepen.

Historische kaart van een deel van Zuid-Holland met Goeree en Overflakkee
Historische kaart van Delflandia en Schielandia met Goeree en Overflakkee

Het ‘13 Provinciën’ project van 2020 is nog in volle gang. Zo wordt de positie van vier schepen binnen de turfhandel op de Zuiderzee in archieven onderzocht, wordt een bureauonderzoek en duiksurvey uitgevoerd naar het schiereiland Marken in het Markermeer en wordt geprobeerd de drie verloren schepen van de vissersvloot van Paesens-Moddergat in het oostelijke deel van de Waddenzee terug te vinden.

Dit zijn mooie voorbeelden van de vele verhalen met een maritieme connectie die Nederland rijk is. Na een succesvolle eerste editie in 2020, nodigt de RCE vrijwilligers en studenten uit om deel te nemen aan de tweede editie van het ‘13 Provinciën’ project in 2021. De RCE is op zoek naar regio-specifieke maritieme onderwerpen om de verscheidenheid aan maritieme verhalen per provincie verder in kaart te brengen. Voor het onderzoek stelt de RCE een bijdrage en tevens ondersteuning voor de rapportage ter beschikking.

Voorwaarden voor deelname

  • Het onderzoek heeft een maritieme connectie;
  • Er dient een onderzoeksvoorstel geschreven te worden, hiervoor is een format beschikbaar. Het voorstel bevat: 
    • een persoonlijke onderbouwing van de onderzoekskeuze;
    • een begroting voor het ontvangen van de financiële bijdrage (max. €1.000,-)
  • Het voorstel dient voor 19 april 2021 te zijn ontvangen;
  • Het betreft een kleinschalig onderzoek (max. 6 maanden, uit te voeren in 2021).

De (eerste) onderzoeksresultaten worden tijdens het jaarlijkse symposium Vrijwilligers in de onderwaterarcheologie van de RCE gepresenteerd. Dit symposium vindt, onder voorbehoud in verband met de dan eventueel geldende coronamaatregelen, plaats in november 2021. De resultaten van het onderzoek worden gepubliceerd in een (nog nader te bepalen) bundel. De RCE biedt ondersteuning bij het uitwerken van de onderzoeksresultaten.

Jurering

De jurering voor toelating tot het project vindt plaats door een nog nader te bepalen jury die de inzendingen zal beoordelen. Voor 1 mei 2021 krijgen de inzenders bericht of hun voorstel is goedgekeurd. Bij de beoordeling wordt vooral gekeken naar het aantal ingezonden projectvoorstellen en de verspreiding over de ’13 Provinciën’.

Deelname

Ben je vrijwilliger of student en ben je geïnteresseerd? Vraag dan het format aan voor het in te vullen onderzoeksvoorstel. Je doet dit door een e-mail te sturen naar Liselore Muis, Programma Maritiem Erfgoed Nederland, via: l.muis@cultureelerfgoed.nl.