Herbestemmingssubsidie aangevraagd?

Heeft u in het najaar herbestemmingssubsidie aangevraagd? Dan weet u uiterlijk 26 februari of uw aanvraag is goedgekeurd.

Met de herbestemmingsregeling kan een haalbaarheidsonderzoek gesubsidieerd worden of maatregelen om een leegstaand pand wind- en waterdicht te maken. In combinatie met haalbaarheidsonderzoek kon dit jaar ook subsidie aangevraagd worden voor verduurzamingsonderzoek.

Beslisdatum

In 2020 zijn 493 aanvragen voor onderzoek ingediend en 18 aanvragen voor wind- en waterdichtmaatregelen. In aanvulling op de aanvragen voor een haalbaarheidsonderzoek óf een interactief of procesgericht onderzoek zijn tevens 143 aanvragen ingediend voor het uitvoeren van een verduurzamingsonderzoek.

Uiterlijk 26 februari 2021 beslist de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) gelijktijdig over de complete aanvragen die in aanmerking komen voor subsidie.

Kamer in het waterreservoir van de voormalige watertoren van hotel Villa Augustus, Dordrecht
©RCE
Kamer in het waterreservoir van de voormalige watertoren van hotel Villa Augustus, Dordrecht

Verzoek om aanvulling

De RCE verwerkt op dit moment alle aanvragen en controleert of deze compleet zijn. Als blijkt dat er stukken ontbreken, dan ontvangt u in januari een brief met de vraag om de ontbrekende stukken alsnog zo snel mogelijk op te sturen. Heeft u vragen over de brief? De medewerkers van de InfoDesk van de RCE zijn op werkdagen bereikbaar op 033-421 74 56.

Afwijzing

Soms wijst de RCE een subsidieverzoek af. Bijvoorbeeld als het drempelbedrag van de (subsidiabele) kosten niet wordt gehaald of als het verzoek buiten de aanvraagperiode is ingediend. Meer informatie over deze zogenoemde weigeringsgronden kunt u vinden in Artikel 11 van de Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten voor onderzoek en Artikel 25 van de Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten voor wind- en waterdichtmaatregelen. Aanvragers van wie het verzoek is afgewezen, ontvangen hiervan in januari of februari bericht.