Documentaire ‘The Legacy of the Rooswijk’ te zien op YouTube

Vanaf vandaag is de derde documentaire te zien over de archeologische opgraving van de Rooswijk, een schip van de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Het verging op 9 januari 1740, één dag na vertrek, op de Goodwin Sands vlak voor de kust van Engeland. In 2016, 2017 en 2018 hebben de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en Historic England de Rooswijk onderzocht en opgegraven in samenwerking met MSDS Marine. De driedelige documentaire is op You Tube te bekijken.

De Rooswijk in drie delen

De opgravingen van de Rooswijk zijn nauwkeurig vastgelegd in drie documentaires. De eerste documentaire focust op de verkenningsexpeditie in 2016 op het Rooswijk wrak. Hierin komt de reden van het onderzoek aan bod, de geschiedenis van het schip en de methoden en technieken die gebruikt zijn om het wrak in kaart te brengen en te waarderen. De tweede documentaire focust op de 2017 opgravingsexpeditie en laat verschillende experts aan het woord over de unieke vondsten, de techniek van registratie, hoe een onderwater opgraving wordt uitgevoerd en hoe het publiek wordt meegenomen in het verhaal. De derde en nieuwste documentaire tenslotte focust op de post-opgravingsperiode waarin gegevens worden uitgewerkt, objecten worden geconserveerd en vondsten verder worden onderzocht.

De drie documentaires tezamen geven een goed beeld van het proces en de inzet die nodig is om een scheepswrak op de bodem van de Noordzee te onderzoeken en zijn een ‘must-see’ voor iedereen die geïnteresseerd is in de onderwaterarcheologie en de geschiedenis van de VOC.

Screenshot uit The Rooswijk part 3: The Legacy of the Rooswijk
Screenshot uit The Rooswijk part 3: The Legacy of the Rooswijk

Verder lezen en kijken

Meer informatie over het project #Rooswijk1740 is te vinden op de website van de RCE, op de digitale tentoonstelling gecreëerd door het Huygens Instituut en op de database MaSS waar verhalen over wrakken en onderwater sites verzameld worden.