Landschapsbiografie zet verhaal Nationale Parken scherp neer

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Staatsbosbeheer overhandigen op woensdag 27 november vier nieuwe Landschapsbiografieën aan de vertegenwoordigers van de Hollandse Duinen, NL Delta , De Veluwe en het Waddengebied. Een landschapsbiografie vertelt het verhaal van de geschiedenis van een specifiek gebied en wat daarvan tegenwoordig nog in het landschap is terug te zien. Het is een boeiend, verrassend en rijk geïllustreerd levensverhaal van onze mooiste natuurgebieden. Wie het verleden van deze gebieden begrijpt, kan ook werken aan de toekomst ervan. De Landschapsbiografieën zijn geschreven door Jan Neefjes, Meindert Schroor (Wadden) en Lisa Timmerman (NL Delta).

Wadden Drenkelingenhuisje Boschplaat Terschelling
Beeld: ©Meindert Schroor / Meindert Schroor
Wadden Drenkelingenhuisje Boschplaat Terschelling

Natuur, cultuurhistorie en landschap

De vertegenwoordigers van de vier bovengenoemde gebieden krijgen deze landschapsbiografie als onderdeel van hun prijs als winnaar van de verkiezing Mooiste Natuurgebied van Nederland in 2016. De verkiezing was onderdeel van het programma ‘Naar Nationale Parken van Wereldklasse’.

Het programma wil de nationale parken in Nederland (inter-)nationaal op de kaart zetten en de aantrekkelijkheid verhogen door de samenhang tussen natuur, cultuurhistorie en landschap te versterken. De landschapsbiografieën dragen daaraan bij doordat zij het menselijke en historische aspect van de Nederlandse natuurgebieden laten zien. Dit biedt kansen voor het smeden van een hechtere verbinding tussen gebied en bewoners, en voor een sterker ontwikkelde (regionale) identiteit. Zo kan een solide basis worden gecreëerd voor regionale samenwerking gericht op duurzame ontwikkeling. De overhandiging van de landschapsbiografieën is een onderdeel van een middag vullend programma over hoe je de ruimtelijke kwaliteit van de nationale parken een impuls kunt geven.

De ontpolderde Noordwaard
Beeld: ©Rijkswaterstaat / Rijkswaterstaat
De ontpolderde Noordwaard

Leidraad Ruimtelijke Kwaliteit

In april 2018 is door de partners van de Nationale Parken Deal het ambitiekader ‘Standaard Nationale Parken Nieuwe Stijl’ vastgesteld. Vooral over de criteria die gaan over natuur en landschap zijn er veel vragen die roepen om een verdiepingsslag. 

Staatsbosbeheer en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed willen van de gelegenheid gebruik maken om de plaats en toegevoegde waarde van landschapsbiografieën in de uitwerking van de gebiedsambities te duiden. Bijvoorbeeld, welke stappen neem je in de toekomst om ruimtelijk tot meer samenhangende nationale parken te komen. De presentatie van de landschapsbiografieën wordt daarom gecombineerd met een presentatie van de contouren van de Leidraad Ruimtelijke Kwaliteit. De Leidraad gaat over de ruimtelijke uitwerking van de standaard en de ruimtelijke kwaliteit van nationale parken in breder perspectief.

De vier landschapsbiografieën zijn als downloadbestand beschikbaar via: cultureelerfgoed.nl/publicaties.