08 juli Emancipatie van roerend erfgoed

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Museum Sophiahof, Sophialaan 10, 2514 JR Den Haag

Zet in mijn agenda

Tijdens deze bijeenkomst reflecteren erfgoedprofessionals en experts op grassroots-ontwikkelingen op het gebied van verzamelingen en collecties. Ideeën uit de samenleving die vanuit de basis worden ontwikkeld en van invloed zijn op de staande praktijk van erfgoedzorg.

Nederlands erfgoed is de afgelopen jaren sterk veranderd, maar in het Nederlands cultuurbestel staan gevestigde erfgoedinstellingen centraal. Het vraagt veel inspanning om aandacht te krijgen voor roerend erfgoed dat nog niet gevestigd is. Dit roept de vraag op hoever de emancipatie binnen het domein van roerend erfgoed is gevorderd. Welke ontwikkelingen zien we, wat betekent dit voor de erfgoedsector op de langere termijn, en welke rol kan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) hierin vervullen?

Tijdens dit symposium vormen verhalen en ervaringen uit de afgelopen jaren inspiratie voor de toekomst. We willen deze middag ook graag benutten om met u te reflecteren op de vraag hoe de RCE het veld bij grassroots-ontwikkelingen kan ondersteunen.   

Aanmelden

Deelname is gratis, maar aanmelden is wel nodig. U ontvangt een bevestiging per mail.

Programma

Tijd Onderwerp
13.30 Inloop met koffie en thee
14.00

Welkom door dagvoorzitter Hanna Pennock, RCE

14.10

De betekenis van 'The Culture' voor de perceptie van roerend erfgoed
Martin van Engel, zelfstandig adviseur diversiteit  & inclusie

14.40

Graffiti as impermanent heritage (Engelstalige bijdrage)
Justine Allasia, cultuurhistoricus

15.10 Spoken word
Tyler Koudijzer, spoken word artiest
15.20 Waardering van artistieke kwaliteit van uitvoerende kunsten en de overdracht daarvan op roerend erfgoed
Pieter Bots, senior beleidsadviseur Raad voor Cultuur
15.50 Pauze
16.20 Erfgoed en Samenleving: een analyse van de Kòrsou/Curaçao tentoonstelling en de kracht van culturele verbindingen binnen het Koninkrijk der Nederlanden
Dyonna Benett, zelfstandig erfgoedprofessional bij Zichtbaar Erfgoed
16.50 Veertig jaar roerend erfgoedzorg; een synthese
Max Meijer, mede-eigenaar TiMe
17.20 Interview Arjen Kok (retiring senior adviseur roerend erfgoed RCE)
Bente Bergmans, secretaris Bureau Consortium Koloniale Collecties
17.35 Afsluiting door Iris Looman, afdelingshoofd Roerend Erfgoed RCE
17.40 Borrel