11 juni BNSP+ Salon: Ontwerpen met transformatiekaders bij ruimtelijke ontwikkeling

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Stadsschouwburg, Keizer Karelplein 32H, Nijmegen

Zet in mijn agenda

De ruimtelijke uitdagingen stapelen zich op. De meeste opgaven moeten in bestaand stedelijk gebied worden gerealiseerd. De transformaties kunnen belangrijke bijdragen leveren aan het benutten van de aanwezige kwaliteit van de gebouwde omgeving. De handreiking voor trans­formatie­kaders, ontwikkeld door de RCE, helpt partijen die betrokken zijn bij deze ruimtelijke opgaven om erfgoed vroegtijdig mee te nemen in het transformatie­proces en om samen te werken. Maar hoe pas je deze kaders toe en waar liggen de kansen?

Kom op 11 juni naar Nijmegen voor inspirerende workshops en een debat over de toepassing van transformatiekaders. Waar liggen de mogelijkheden en kansen voor erfgoed in de ruimtelijke ontwikkeling?

Deze bijeenkomst wordt gezamenlijk georganiseerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen (BNSP) en gemeente Nijmegen.

Aanmelden

Meer informatie en het aanmeldformulier voor de bijeenkomst vindt u op de website van BNSP.