16 mei Archeologieplatform - Goud voor de Goden

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie RCE, Smallepad 5, Amersfoort + online

Zet in mijn agenda

De vroegmiddeleeuwse cultusplaats bij Hezingen-Springendal

Tijdens deze middag wordt de vindplaats in al zijn aspecten besproken: de aanleiding tot het onderzoek, PAN, de samenwerking met de ontdekkers, de aangetroffen vondsten en de argumentatie achter de interpretatie.

Aanmelden

Aanmelden is verplicht en kunt u doen via onderstaande knop. U kunt dit platform live of online bijwonen, dit kunt u aangeven bij de aanmelding. De lezingen zijn online te volgen, de discussie vindt alleen live in de zaal plaats.

Programma

Tijd Onderwerp
13.00 Ontvangst met koffie en thee
13.30 Welkomstwoord dagvoorzitter (Jan van Doesburg, RCE)
13.40 PAN, RCE en hobby-archeologen en het onderzoek naar schatvondsten
Stijn Heeren (Vrije Universiteit Amsterdam/PAN) en Jan-Willem de Kort (RCE)
14.00 Merovingisch goud uit Hezingen – van ontdekking naar samenwerking
Gerben ten Buuren en Linda Elfrink (hobby-archeologen)
14.20 Het archeologisch onderzoek van de vindplaats Hezingen-Springendal: sporen en vondstspreiding
Jan-Willem de Kort (RCE)
14.40 Pauze
15.00 Godallemachtig wat een munten!
Arent Pol (Universiteit Leiden)
15.20 Symbolen voor de goden? De sieraden van de vindplaats Hezingen-Springendal
Mirjam Kars (PAN)
15.40 Historische bronnen, bronnenkritiek, en de interpretatie van Hezingen-Springendal
Marco Mostert (Universiteit Utrecht)
16.00 De interpretatie van de vindplaats Hezingen-Springendal: van sporen en vondstspreiding naar een cultusplaats
Bert Groenewoudt (RCE/Universiteit Groningen)
16.20 Discussie
Jan van Doesburg (RCE)
16.45 Afsluiting
Voor de aanwezigen wordt er na afloop een drankje geschonken