19 januari Netwerk Historisch Cultuurlandschap - Sprengenbeken

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Molenplaats in park Sonsbeek, Zijpendaalseweg 24A te Arnhem

Deze bijeenkomst is alleen fysiek bij te wonen en wordt niet gestreamd, en zal daarom niet terug te kijken zijn.

Zet in mijn agenda

Ter ere van onze onlangs overleden voorzitter Hans Renes willen we de Dag van het Historisch Cultuurlandschap graag organiseren over een onderwerp waar Hans veel onderzoek naar heeft gedaan: de sprengenbeken. 

De sprekers belichten het thema vanuit verschillende invalshoeken. Daarbij komen ook actuele thema’s als verdroging en het spanningsveld tussen ecologie en cultuurhistorie aan bod. In de middag zijn er excursies met verschillende thema’s in en rond het park. 

Programma

Tijd Onderwerp
09.30 Ontvangst met koffie en thee
10:00 Welkom en inleiding door dagvoorzitter Michiel Purmer, Natuurmonumenten/Netwerk Historisch Cultuurlandschap
Keynote: Langs de Sprengenbeek: de nalatenschap van Hans Renes
Linde Egberts, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
De waterhuishouding van de Veluwe vanuit historisch perspectief
Flip Witte, em. hoogleraar VU en Flip Witte Ecohydrologie
Water en erfgoed op Nederlandse landgoederen
Elyze Storms-Smeets, Gelders Genootschap, WUR
12.30 Lunch
Waar werelden elkaar ontmoeten: de Veluwse beken als drager voor natuur en erfgoedwaarden?
Maarten Veldhuis, Waterschap Vallei en Veluwe
Vroeg industriële activiteiten op de flanken van de Veluwe met inzet van water als energiebron
Jan Aalbers, lid van de Bekenstichting, Waterschap Vallei en Veluwe en Historische vereniging Ampt Ede
14.10 Pauze
Excursies in en rond Sonsbeekpark
16.30 Afsluiting, met aansluitend netwerkborrel