27 november Monumentale zaken: Sessie 2 (interpretatie van monumenten)

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Online

Zet in mijn agenda

Eind november organiseert het programma Internationale Erfgoedsamenwerking van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en de ErfgoedAcademie een tweedelige online kennisuitwisseling "Monumentale zaken: Hoe weerspiegelen onze Nationale Monumenten de maatschappij?"

Het bijwonen van beide sessies wordt aangemoedigd. 

Elke sessie begint met een reeks korte presentaties die inspiratie bieden voor een discussie tussen verschillende actoren binnen het erfgoedveld (zoals beleidsmakers, wetenschappers, activisten, gemeenschapsinitiatieven) die de bestemming en interpretatie van monumenten heroverwegen.

De sessies hebben tot doel een internationale uitwisseling van kennis en ervaring te bevorderen over hoe nationale monumenten worden beheerd en betekenis krijgen door verschillende groepen in de samenleving. Deze uitwisseling maakt deel uit van een onderzoeksproject dat bij de RCE wordt uitgevoerd naar meerstemmigheid en de Rijksmonumentenlijst.

Omdat dit een internationaal evenement is, is de voertaal Engels. Kijk voor meer informatie over het programma en de mogelijkheid voor aanmelden op onze Engelse webpagina.