12 oktober Platform Erfgoed van techniek, arbeid en zorg - Agrarisch erfgoed

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie MIMIK, Achter de Muren Vispoort 8-10, Deventer

Voor de bereikbaarheid van de locatie kijkt u op de site van MIMIK.

Zet in mijn agenda

Dit najaar start de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) een aantal nieuwe platforms. Deze zijn gericht op het beheren en behouden van collecties en verzamelingen van particulieren en private organisaties. Één van die nieuwe platforms is Erfgoed van techniek, arbeid en zorgDe eerste bijeenkomst focust op actuele zaken rondom roerend agrarisch erfgoed.

In de afgelopen eeuw is het aantal landbouwbedrijven in Nederland afgenomen. Een gedeelte van de overbodige landbouwmachines kwam in de collecties van streekmusea terecht. Daar nemen ze vaak veel ruimte in of staan buiten in weer en wind. Kennis erover loopt terug. Wanneer musea besluiten om de machines weg te doen, kan erfgoed en kennis verloren gaan.

Doel van de bijeenkomst is om samen met de deelnemers problemen rond het beheer en behoud van agrarische verzamelingen en collecties in kaart te brengen. Vervolgens is het zaak om daarvoor oplossingen te bedenken en te bepalen wie kan gaan werken aan oplossingen.

De RCE streeft er naar om met andere belanghebbenden te komen tot een netwerk van eigenaren en beheerders van roerend agrarisch erfgoed. Tijdens de bijenkomst zal een basis voor dat netwerk worden gelegd met de presentatie van een ‘Verklaring tot behoud van agrarisch erfgoed in Nederland’.

Aanmelden

De bijeenkomst is gratis bij te wonen, maar aanmelden is noodzakelijk. De bijeenkomst vindt plaats in MIMIK, Deventer.

Programma

Sprekers

  • Frank Bergevoet, senior adviseur roerend erfgoed bij de RCE: ‘Naar een netwerk van agrarische collecties en verzamelingen’
  • Henk Dijkstra, voormalig directeur van het Fries Landbouwmuseum: ‘Hoe definiëren we roerend agrarisch erfgoed?’ 
  • Max Popma, expert mobiel erfgoed: ‘Een inventarisatie van historische landbouwmachines 1870 – 1964’ 
  • Hans Piena, conservator bij het Nederlands Openluchtmuseum: ‘Een Nationaal Landbouwmuseum’
  • Bert Woestenborghs, van het Centrum voor Agrarische Geschiedenis Vlaanderen: ‘Over het erfgoed van boer en kok. Agrarisch erfgoed in Vlaanderen’
  • Jan Schakel, Museum de Casteelse Poort in Wageningen, geeft een korte toelichting op de tentoonstelling: 'Eureka in de Landbouw; gouden bergen en schaduwzijden'.

Programmatijden

Tijd Onderdeel
13.00 Inloop
13.30 Twee lezingen
15.00 Pauze
15.20 Drie lezingen gevolgd door discussie met de zaal over de ‘Verklaring tot behoud van agrarisch erfgoed in Nederland’.
17.00 - 18.00 Nazit met borrel