03 oktober CHARTER: Een strategie voor de toekomst van cultureel erfgoed

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie RCE, Smallepad 5, Amersfoort

Zet in mijn agenda

De Erasmus Universiteit Rotterdam en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) nodigen u graag uit voor het eerste CHARTER symposium in Nederland. Samen gaan we in gesprek over de toekomst van cultureel erfgoed, de rol die onderwijs daarin speelt en de aansluiting daarvan op de erfgoedsector.

CHARTER is een Europees onderzoeksproject met als doel de kloof tussen het onderwijs en beroepenveld te overbruggen. Vanuit het project komen voorstellen voor opleidingen en curricula met nieuwe vaardigheden voor erfgoedprofessionals. CHARTER wil daarmee bijdragen aan een duurzame bescherming en versterking van Europees cultureel erfgoed. Het project probeert antwoorden te vinden op vragen zoals: Hoe leiden we jonge professionals op zodat zij het belang van cultureel erfgoed als oplossing voor duurzaamheidsvraagstukken kunnen vergroten? En hoe kunnen we ons verzekeren van voldoende vakspecialisten als hoveniers en erfgoed timmerlieden?

Het onderzoeksproject loopt inmiddels drie jaar, waarin relevante inzichten en resultaten verkregen zijn dankzij actieve deelname van partners en stakeholders door heel Europa. Deze participatieve aanpak kenmerkt ook dit symposium: naast een kennismaking met het CHARTER-project en het presenteren van de eerste resultaten wil de Erasmus Universiteit (de Nederlandse CHARTER-partner) samen met u reflecteren op de Nederlandse erfgoedsector en de aansluiting op erfgoedonderwijs. Onder begeleiding van experts worden tijdens een actieve workshop de lacunes en behoeften in het beroepenveld van de erfgoedsector onderzocht.

CHARTER doet onderzoek in alle deelnemende landen in Europa, waaronder Nederland. De workshop tijdens het symposium is dan ook een kleinschalig laboratorium die inspiratie levert voor de formulering van CHARTER’s Europese strategie voor de erfgoedsector. Maar ook om de maatregelen en veranderingen in onderwijs en beleid inzichtelijk te maken die nodig zijn om de sector een impuls geven. De resultaten van de workshop vormen een onderdeel van het programma van de algemene CHARTER vergadering die in juni 2024 plaatsvindt in Rotterdam.

Programma

Programma CHARTER symposium
Tijd Activiteit
13.00 Inloop
13.15 Welkom door de Erasmus Universiteit en de RCE
13.30 CHARTER Een strategie voor de toekomst van cultureel erfgoed onderwijs (Lluis Bonet)
Wat houdt het CHARTER-onderzoeksproject precies in en wat kan het project betekenen voor de Nederlandse erfgoedsector, onderwijs en professionals?
Let op: deze lezing is Engelstalig.
14.00 Uitleg workshop: Verbinden beroepenveld en onderwijs (EUR en FARO Vlaanderen)
Tijdens de workshop gaan de deelnemers vanuit hun eigen expertise in gesprek over huidige en toekomstige arbeidsmogelijkheden. Om welke beroepen gaat het, wat zijn de taken? En welke rol speelt het onderwijs in het opleiden van deze professionals?
14.15 Pauze
14.30 Start workshop in groepen n.a.v. opgegeven expertise
16.00 Reflectie en resultaten van de workshop
16.30 Borrel

Aanmelden

Dit symposium is gratis bij te wonen. Aanmelden is wel verplicht via onderstaande knop. Let op: dit evenement vindt fysiek plaats op Smallepad 5 in Amersfoort, en is niet online te volgen.