08 juni Platform Mobiel erfgoed

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie RCE, Smallepad 5, Amersfoort + online

Zet in mijn agenda

Energietransitie en duurzaamheid zijn ook voor mobiel erfgoed belangrijke vraagstukken van deze tijd. Eind 2022 bogen de vier koepelorganisaties binnen de stichting Mobiele Collectie Nederland (MCN) zich over mogelijke implicaties voor rijdend, varend, vliegend en sporend erfgoed. Dit resulteerde in de gemeenschappelijke Verklaring Naar duurzaam mobiel erfgoed waarin visie en intenties van MCN zijn vastgesteld. 

De vraag is vervolgens hoe deze intentieverklaring kan worden omgezet in beleid en praktijk. Wat betekent dat voor behouden, beheren en presenteren van mobiel erfgoed?  

Deze vraag staat centraal tijdens deze middag. Naast een toelichting op de ‘Verklaring Naar duurzaam erfgoed’ zal per koepel het duurzaamheidsbeleid worden besproken, voorzien van een aantal praktijkvoorbeelden. De koepels zijn: de Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs (historische wegvoertuigen), Historisch Railvervoer Nederland (historische treinen en trams), de Federatie Varend Erfgoed Nederland (historische schepen) en de Nationale Federatie Historische Luchtvaart (historische vliegtuigen).

Programma en aanmelden

U kunt dit platform live of online bijwonen, dit kunt u aangeven bij het aanmelden.

Deelname is gratis, aanmelding vooraf is noodzakelijk en kan via onderstaande button.

Tijd Onderwerp
13.30 Inloop
13.50 Digitale inloop
14.00 Welkom en inleiding door Arjen Kok, RCE
14.10 Verklaring ‘Voor Duurzaam Mobiel Erfgoed’
Edith den Hartigh, voorzitter stichting MCN
14.30 Programma Duurzaamheid OCW
Thomas van den Berg, beleidsmedewerker directie Erfgoed en Kunsten Ministerie OCW
14.50 Duurzaamheid en het beleid van de koepels
  • Lucht: Christiaan Soeteman, voorzitter Federatie Historische Luchtvaart Nederland
  • Weg: Peter Koger, lid bestuur Federatie Historische Automobiel- een Motorfietsclubs
  • Rail: Frank van den Broeke, Historisch Railvervoer Nederland
  • Water: Hans van Nispen, lid bestuur Federatie Varend Erfgoed Nederland
15.30 Korte pauze
15.45 Campagne ‘Verhalen over de Koude Oorlog’
Eric Wie, communicatieadviseur Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
16.00 Duurzaamheid in de praktijk: voorbeelden van innovatie en transformatie
Diverse ervaringsdeskundigen en deelnemers in de zaal bespreken hun projecten uit de praktijk
16.45 Vragen en discussie
17.00 Afsluiting en borrel
18.00 Einde