12 april Dag van het Herkomstonderzoek: cultuurgoederen 1933-1945

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Nationaal Archief, Den Haag

Zet in mijn agenda

Op woensdag 12 april is het de Internationale Dag van het Herkomstonderzoek. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) organiseert in samenwerking met het Nationaal Archief (NA), het Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis (RKD) en de Hoogsteder Museum Stichting een aantal activiteiten voor beginnende herkomstonderzoekers uit het museale veld. 

Deze Dag van het Herkomstonderzoek wordt gevuld met verschillende plenaire sessies en praktische workshops van professionals uit het werkveld. Deelnemers gaan in groepjes aan de slag met een casus nadat basistechnieken omtrent herkomstonderzoek zijn behandeld. Aan de hand van kunsthistorische- en historische bronnen leren de deelnemers de herkomstgeschiedenis van een object te reconstrueren. Relevante archieven en actuele (technische) ontwikkelingen worden toegelicht met als doel u op weg te helpen bij uw taken als onderzoeker. 

Vanaf 09.15 bent u van harte welkom in het Nationaal Archief in Den Haag. Het programma vindt plaats in het Nationaal Archief en het RKD en duurt tot ongeveer 17.00 uur. Deelname is kosteloos, wel vragen wij u om een korte motivatie (max. 200 woorden) te geven en ook uw voorkennis te delen zodat de workshop kan worden afgestemd op niveau. 

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via onderstaande link. Er is ruimte voor maximaal 40 personen, maximaal 2 personen per instelling. Voor studenten wordt een beperkt aantal plekken vrijgehouden.  

Programma

Tijd Onderdeel
9.15 Inloop met koffie en thee
9.45 Welkomstwoord door Iris Looman (RCE)
10.00 De collecties van het Nationaal Archief
Rivka Baum en Mathijs Smith (Nationaal Archief)
11.00 Herkomstonderzoek
Emilie den Tonkelaar (Hoogsteder & Hoogsteder)
12.00 Lunch
13.00 Groep 1: De praktijk van het herkomstonderzoek
Perry Schrier en Annelies Kool (RCE)
Groep 2: Herkomstonderzoek in het RKD
Laurens Schoemaker (RKD)
14.30 Wissel
14.45 Groep 1: Herkomstonderzoek in het RKD
Laurens Schoemaker (RKD)
Groep 2: De praktijk van het herkomstonderzoek
Perry Schrier en Annelies Kool (RCE)
16.30 Afsluiting