27 maart RCE Live Q&A-webinar voor kerkgebouwen: Verduurzaamde kerken - aanpak - proces - eindresultaat

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie online

Zet in mijn agenda

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) organiseert in samenwerking met de Erfgoedacademie op maandag 27 maart van 10:00 – 11:30 uur (online) een ‘Live Q&A’-webinar onder de titel: Verduurzaamde kerken - aanpak - proces - eindresultaat.

Uit de grote opkomst tijdens ons laatste webinar op 7 december vorig jaar bleek dat veel beheerders, bestuurders en eigenaren van kerkgebouwen worstelen met de vraag hoe ze hun kerkgebouw kunnen verduurzamen. Dat is de reden dat we op 27 maart a.s. nogmaals op veel vragen ingaan.

Ditmaal gaan we in op casussen die toehoorders kunnen inspireren om te verduurzamen. Waar lopen en liepen anderen in de sector tegenaan op het pad van verduurzaming. Leren van elkaar, dat staat centraal. 
Jill Vervoort van De Groene Grachten en Han van der Zanden van O.O.M. Advies hebben veel ervaring met het adviseren over en begeleiden van verduurzamingstrajecten van kerkgebouwen. Ze zijn in de studio aanwezig en delen hun ervaringen en komen met praktische tips. Verder is specialist Bouwfysica van de RCE Marc Stappers aanwezig om aanvullende vragen te beantwoorden.

Tijdens het webinar worden daarnaast nog 3 voorbeelden in korte filmpjes van max 3 min. getoond. Deze drie voorbeelden zijn: Oostkerk (Middelburg), Grote Kerk (Wageningen) en Johannes de Doper Kerk (Hoofddorp).

Marc Stappers (RCE) is als specialist Bouwfysica werkzaam op de afdeling Monumenten en Collecties bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Daar houdt hij zich bezig met na-isolatie, duurzaamheid, binnenklimaat van met name musea, kerken en militair erfgoed.  Speciale aandachtsgebieden zijn thermohgyrische aspecten van thermische isolatie, mechanisch gedrag van hout op veranderingen in temperatuur en relatieve luchtvochtigheid en het thema energie binnen duurzaam erfgoed. 

Jill Vervoort is duurzaamheidsadviseur van De Groene Grachten. Ze zet haar brede kennis van bouwfysica en duurzame energietechniek in voor haar opdrachtgevers, onder andere in duurzame kerkenvisies. Ze werkt als adviseur aan projecten, houdt inloopspreekuren en begeleidt opdrachtgevers in de praktische uitvoering van de werkzaamheden.

Han van der Zanden is mede-eigenaar van O.O.M. Advies.
O.O.M. heeft zich toegelegd op het verantwoord doorvoeren van energieduurzame maatregelen bij historische gebouwen. Hierbij wordt gekeken naar het totale pakket van maatregelen, waaronder verschillende vormen van beglazing, isolatiematerialen, tochtwering en ventilatievoorzieningen.

Vragen voor deze sessie kunt u alvast e-mailen naar duurzaamheid@cultureelerfgoed.nl

Het webinar 'Verduurzaamde kerken - aanpak - proces - eindresultaat' is een samenwerking van het programma Duurzaamheid en het Programma Toekomst Religieus Erfgoed. Het programma kwam tot stand in samenwerking met de Vereniging Beheerders Monumentale Kerkgebouwen (VBMK).