24 maart Faro II - online netwerkbijeenkomst

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Online

In deze digitale netwerkbijeenkomst delen we de laatste stand van zaken over de belangrijkste Faro-opgaven van de komende jaren en de Uitvoeringsagenda Deel II. Hoe ziet de doorstart eruit, hoe krijgt de organisatie vorm, hoe kunnen we de Faro-middelen op een goede manier besteden en nieuwe ideeën vervlechten, etc. Na de toelichting is er ruim gelegenheid om te brainstormen over mogelijke initiatieven en al concretere plannen met elkaar te delen. Want dat is Faro: we doen het samen en in alle openheid.

Meer informatie over de bijeenkomst en de aanmeldmogelijkheid vindt u op het Platform Faro