22 september Dag van het Netwerk Historisch Cultuurlandschap - Atlantikwall en het landschap

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Huis van Hilde, Castricum

Zet in mijn agenda

De Dag van het Historisch Cultuurlandschap gaat dit jaar over de Atlantikwall en het landschap.

De Duitse verdedigingslinie langs de Nederlandse kust bestaat uit bunkers en andere (betonnen) werken die door het landschap verbonden zijn. Het is een ruimtelijke structuur die zich uitstrekt van Noorwegen tot aan Portugal, dus ook Europees van historische betekenis is.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed stelt in opdracht van de minister een Visie Atlantikwall op. Het doel is om een kader te geven voor bescherming en (her)ontwikkeling van de restanten van deze Duitse verdedigingslinie.

Tijdens onze netwerkbijeenkomst informeren we u over de verschillende aspecten van de Atlantikwall, maar ook willen we ideeën en bouwstenen ophalen voor het toekomstige beleid rond bescherming en gebruik.

Aanmelden

De bijeenkomst (inclusief lunch en borrel) is gratis dankzij een vanuit het project Visie Atlantikwall beschikbaar gestelde subsidie

Aanmelden is wel nodig. U ontvangt een bevestiging per mail. Mocht u onverhoopt toch niet kunnen dan is afmelden gewenst om andere personen een kans te geven en verspilling tegen te gaan.

Let op: inmiddels is het maximaal aantal aanmeldingen bereikt.

Programma

Tijd Onderwerp
09.30 Ontvangst
10.00 Welkom en inleiding door dagvoorzitter
10:10 De Atlantikwall vanuit historisch-landschappelijk perspectief
Nick Warmerdam 
10.35 Littekens van beton. De Atlantikwall in Europees perspectief
Ben de Vries, RCE
11.00 De Atlas van de Atlantikwall
Jaap Evert Abrahamse & Menne Kosian, RCE
11.15 Pauze
11.40 Het beheer van de sporen van de Atlantikwall
Michiel Purmer, NM
12.00 Het beladen erfgoed van de Atlantikwall – De casus Den Haag
Rients de Boer, Leiden, Delft, Erasmus Universities, Richard Jansen, Universiteit Leiden; Lisanne Struckman, Universiteit Wageningen en Gerdy Verschuure-Stuip, TU-Delft
12.30 Lunch
13.15 De Atlantikwall in/en de gemeente Castricum/BUCH
Anne Beeksma, gemeente Castricum
13.30 Wandeling langs enkele restanten van de Atlantikwall
15.15 Terug in Huis van Hilde met koffie/thee
15.30 In gesprek over de toekomst van de restanten van de Atlantikwall aan de hand van stellingen
16.30 Afsluiting, met aansluitend netwerkborrel