30 juni Symposium Landschap Verbindt - RCE en Staatsbosbeheer

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Smallepad 5, 3811 MG Amersfoort

Het gezamenlijk symposium van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en Staatsbosheer vindt na een onderbreking van 2 jaar weer plaats aan het Smallepad 5 in Amersfoort.

Nederland staat voor een grote landschappelijke opgave. Nieuwe woonlandschappen, de stikstofproblematiek, duurzame voedsel-en energievoorziening hebben effect op de wijze waarop we de huidige landbouw en natuur in ons land willen laten samenwerken. Klimaat en energiedoelstellingen hebben een groot ruimtelijk effect, zowel in mitigatie als in adaptatie. Eén van de oplossingen ziet men in de aanleg van nieuwe bossen en landschappelijke beplantingen. Hoe geven we het nieuwe landschappelijk raamwerk vorm? Hoe bundelen we daarbinnen ruimtelijke opgaven? Welke lessen kunnen we leren, welke inspiratie is te vinden in onze geschiedenis? Tijdens dit symposium delen we kennis met elkaar, en willen we antwoorden vinden op de gestelde vragen.

Aanmelden

De bijeenkomst kan beperkt live of onbeperkt online gevolgd worden. U kunt bij uw aanmelding aangeven wat uw voorkeur heeft.

Deelname is gratis, wel vragen we u zich aan te melden.

Programma

Tijd Onderwerp
09.30 Inloop Smallepad 5
09.50 Digitale inloop
10.00 Opening door An van Veen, dagvoorzitter
10.05 Inleiding Landschap Verbindt
Sylvo Thijsen, directeur Staatsbosbeheer
10.20 Een nieuw groen maatpak: landschapsplan Nederland
Henk van Blerck, Schokland & Water
10.50 Over landschapsdynamiek en bosgeschiedenis
Henk Baas, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
11.10 Korte pauze
11.20 Column uitgesproken door Marc Hanou, Planbureau voor de Leefomgeving
11.30 De kracht van het ontwerpend denken
Jannemarie de Jonge, College van Rijksadviseurs
12.00 Overhandiging Meesterwerk Nederlands landschap
12.15 Lunchpauze Met filmpjes en informatie voor de deelnemers online
13.00 Twee rondes met vier workshops:
Groene werklandschappen door Jelle de Jong, IVN
Aanvalsplan landschapselementen door Gerrit-Jan van Herwaarden, LandschappenNL
Ontwikkelingen Sallandse Heuvelrug/ Twents Reggedal door Adri Ooms, RegioImpuls  
Landschapsgrond door Jori Wolf, Staatsbosbeheer
15.00 Korte pauze
15.10 Korte terugkoppeling uit de workshops
15.15 Uitreiking Landschapstalentprijs 2022
15.40 Participatie als vertrekpunt bij erfgoedinclusieve ruimtelijke planvorming
Elyze Storms-Smeets, Wageningen University & Research en Gelders Genootschap
16.15 Dankwoord en afsluiting door dagvoorzitter An van Veen