02 juni De (voor)geschiedenis van de Nederlandse archeologie

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd
  • Locatie Smallepad 5, Amersfoort en online

In juni verschijnt de dubbelbiografie van Leo Verhart, oud-conservator Rijksmuseum voor Oudheden (RMO), over deze twee grondleggers van de moderne archeologie in Nederland. En dit jaar publiceert de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) op LinkedIn een reeks posts over 75 jaar archeologische monumentenzorg. Een uitstekend moment dus om die geschiedenis eens over het voetlicht te brengen en te reflecteren op de rol van de twee grondleggers.

Het huidige archeologische bestel heeft een meer dan honderdjarige voorgeschiedenis. De persoonlijke tegenstelling tussen Jan Hendrik Holwerda en Albert Egges van Giffen speelde in de eerste fase een belangrijke rol en had directe invloed op de inrichting van de Nederlandse archeologie. De sporen van het conflict zijn tot op de dag van vandaag herkenbaar. Tevens gaf het ons land een unieke positie in het internationale archeologische veld.

Tot slot van de middag zal de dubbelbiografie met als titel Parallelle sporen gepresenteerd worden.

Aanmelden

De bijeenkomst kan (beperkt) live of (onbeperkt) online gevolgd worden. Dit kunt u bij uw aanmelding aangeven.

De bijeenkomst is gratis, maar aanmelden is wel nodig. U ontvangt een bevestiging per mail over uw wijze van deelname. Voor online ontvangt de link een/twee dag(en) van tevoren.

Programma

Tijd Onderdeel
13.30 Inloop aan Smallepad 5, Amersfoort
13.50 Digitale inloop
14.00 Welkom door Jos Bazelmans, hoofd afdeling Archeologie RCE
14.15 Amersfoort, de ROB en de twee grondleggers van de moderne Nederlandse archeologie
Leo Verhart, oud-conservator RMO
75 jaar archeologische monumentenzorg: een geschiedenis in beeld
Liesbeth Theunissen en Jos Bazelmans, RCE
Reflectie
door Martijn Eickhoff, directeur NIOD, Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie
15.45 Presentatie van het boek Parallelle sporen. Een dubbelbiografie over de archeologen J.H. Holwerda (1873-1951) en A.E. van Giffen (1884-1973) door Leo Verhart aan Arjan de Zeeuw (directeur Kennis en Advies RCE), Wim Weijland (directeur RMO) en Daan Raemaekers (directeur GIA)
16.15 Borrel en verkoop boek door uitgeverij Matrijs