25 november Slotbijeenkomst Erfgoedparticipatie-labs

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Online

Op donderdag 25 november vindt de slotbijeenkomst van de erfgoedparticipatie-labs plaats. Tijdens deze bijeenkomst komt u alles te weten over wat er in de labs is gedaan en geleerd. Tevens krijgt u een introductie van de zes eindproducten van de labs en de belangrijkste inzichten. U krijgt ook meer te horen over de aanpak van de labs en wat het vervolg nu is voor het netwerk. 

De ErfgoedAcademie startte in 2020 met de erfgoedparticipatie-labs. Onder het motto ‘Samen denken – Samen doen - Samen creëren’ zijn er zes labs georganiseerd waarin mensen (professionals én vrijwilligers) uit de erfgoedsector op zoek gingen naar praktijkvoorbeelden, methoden en werkwijzen om erfgoedparticipatie en het Faro-gedachtegoed in de praktijk te brengen.

Als erfgoedprofessionals en erfgoedvrijwilligers in willen spelen op de nieuwe plek van erfgoed in de maatschappij, hebben ze een andere manier van denken en van werken nodig. In de zes erfgoedparticipatie-labs van 2020-2021 onderzochten rond de 120 deelnemers wat dat betekent voor hun werk.

Geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze (gratis) online bijeenkomst.

De bijeenkomst vindt plaats via  Zoom. Aanmelden.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op de website van de ErfgoedAcademie.