19 februari Wintermiddag Netwerk Historisch Cultuurlandschap

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

 • Datum
 • Tijd -
 • Locatie Online

Dit webinar staat in het teken van het afscheid van historisch geograaf Hans Renes van de Universiteit Utrecht en de Vrije Universiteit Amsterdam. Over zijn opvolging kunnen we slechts speculeren. Dat leek het bestuur van het Netwerk Historisch Cultuurlandschap een goed moment om te kijken naar de staat van het vak Historische geografie in het universitair en hoger beroepsonderwijs.

We hebben een programma gemaakt in drie blokken. Ieder blok wordt kort ingeleid door een hoogleraar of docent, gevolgd door drie presentaties van recent afgestudeerde studenten van diverse opleidingen in Utrecht, Amsterdam, Wagening en Maastricht, en van de Groningse opleiding landschapsgeschiedenis.

U krijgt hiermee niet alleen boeiend afstudeerwerk voorgeschoteld, maar tevens een staalkaart van wat er in Nederland aan actueel onderzoek in of rakend aan historische geografie gebeurt.

Tussen de blokken zijn er interviews met de opleidingscoördinatoren van Hogeschool Saxion en Hogeschool Van Hall Larenstein en een aantal aanvullende pitches door studenten over hun onderzoek.

Aan het eind van de middag houdt Hans Renes zijn afscheidsrede.

Aanmelden

De bijeenkomst vindt online plaats, maar aanmelden is wel noodzakelijk. Meld u aan met de knop hieronder.

Programma

Tijd Onderwerp
12:50 Digitale inloop
13:00 Welkom en korte toelichting op dit webinar door dagvoorzitter Henk Baas, hoofd afdeling Landschap Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)
13:05 Karakterisering van het historisch geografische en ruimtelijk erfgoed-onderwijs aan de Universiteit Utrecht (UU) en de Vrije Universiteit Amsterdam (VU), door Hans Renes
 • Karsten Brunt (VU): Betekenis geven aan plekken die voorbij gaan
 • Floriek Landeweerd (VU): Verval als ontwikkelkans
 • Glenn Zevenbergen (UU): Behoud van industrieel erfgoed in Ljubljana: typisch Sloveens?
13:40 Reacties op de chats, daarna korte pauze
13:50 Vier pitches van studenten Wageningen Universiteit en Hogeschool van Hall-Larenstein
14:00 Interview met Dan Assendorp van Hogeschool Van Hall Larenstein over de studie Landschapsgeschiedenis
14:05 Karakterisering van de opleiding landschapsgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) door Theo Spek
 • Rianne Luring: De natuurinclusieve zoektocht. Welke rol kan kennis van historisch gegroeide cultuurlandschappen en de samenhang van landbouw en natuur in dit cultuurlandschap spelen in de toekomstige ontwikkeling van natuurinclusieve landbouw?
 • Lisanne Rietman: Onzichtbaar verleden. Een interdisciplinair onderzoek naar het historisch grondgebruik en landschapsbeheer in Nationaal Park Schiermonnikoog
 • Linde Stokvis: Biografie van Beulake. Een interdisciplinair onderzoek naar de landschapsgeschiedenis van en de omgang met het verdronken dorp Beulake
14:45 Reacties op de chats, daarna korte pauze
15:00 Karakterisering van het onderwijs rakend aan historische geografie aan Wageningen Universiteit (WU) en Universiteit Maastricht (UM), door Maurice Paulissen
 • Rebecca van den Brand (UM-FASoS): Specialistische kennis in het veranderende landschap van Ooijen-Wanssum: een casus over de functies van kenniscentra in gebiedsontwikkelingsplannen
 • Léïa Bonjean (UM-FASoS): Citizen participation and environmental protection: a landscape and heritage perspective
 • Michiel Bakx (WU-MLA): Lessen uit het verleden: Historische landschapselementen voor een aangenaam stadsklimaat
15:40 Reacties op de chats, daarna korte pauze
15:50 Afscheidsrede Hans Renes
16:10 Afsluiting programma door de dagvoorzitter