02 december Webinar Cultureel erfgoed in de Omgevingswet - een wetgevingsupdate

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Online

De Omgevingswet treedt op 1 januari 2022 in werking. Met dit webinar informeren we u graag over de stand van zaken rondom de invoering van de wet, zoals het Invoeringsbesluit en regels over vergunningvrij bouwen met betrekking tot cultureel erfgoed. Ook bespreken we een aantal relevante publicaties die ook op deze website te vinden zijn.

Dit webinar is vooral interessant voor gemeenteambtenaren en andere professionals uit de erfgoedsector, werkzaam bij provincies, erfgoedorganisaties en plan- en adviesbureaus. Het webinar is een vervolg op eerdere sessies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) over de Omgevingswet; enige voorkennis is gewenst.

Het webinar wordt georganiseerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in samenwerking met het programma Eenvoudig Beter van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de directie Erfgoed en Kunsten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Aanmelden

De bijeenkomst vindt online plaats, maar aanmelden is wel noodzakelijk. Let op dat u uw e-mailadres juist invult.

Vooraf ontvangt u een link naar deelname aan dit webinar.

Programma

15.20

Digitale inloop

15.30

Welkom door dagvoorzitter Monique Krauwer, voormalig beleidsmedewerker bij de directie Erfgoed en Kunsten van OCW

15.40

Aan de slag met cultureel erfgoed onder de Omgevingswet
door Frank Altenburg, senior beleidsmedewerker, RCE

15.50

Cultureel erfgoed in het Invoeringsbesluit Omgevingswet
door Ruben Abeling, senior jurist, RCE

16.00

Ruimte voor het beantwoorden van vragen uit de chat

16.10

De knip, bouwen en het omgevingsplan
door Bert Rademaker, coördinerend beleidsmedewerker, ministerie van BZK

16.30

Ruimte voor het beantwoorden van vragen uit de chat

16.45

Afsluiting door de dagvoorzitter