27 oktober Erfgoedacademie - Cursus Omgevingswet voor erfgoedprofessionals

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Locatie Online

Deelnemers doen in deze online cursus (basis)kennis op, om vervolgens zelf praktijkgericht aan de slag te kunnen gaan met de Omgevingswet.

Cursusinformatie

Deze cursus voorziet in (basis)kennis over de Omgevingswet en wat de diverse instrumenten betekenen voor (de praktijk van) het cultureel erfgoed. De cursus bestaat uit drie sessies die een samenhangend geheel vormen. De twee eerste sessies worden afgesloten met een werkopdracht. De resultaten van deze werkopdracht worden in de volgende sessie met elkaar besproken. Bij de cursus hoort een syllabus met daarin opgenomen alle wetsartikelen die direct betrekking hebben op erfgoed met een korte uitleg.

Voor wie?

De cursus is voor (beleids)adviseurs cultureel erfgoed werkzaam bij rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en adviesbureaus, waterschappen en stichtingen.

Praktisch

De cursus Omgevingswet voor erfgoedprofessionals wordt aangeboden door de Erfgoedacademie. Op hun website vind je meer informatie over de inhoud van de cursus, kosten en inschrijvingsmogelijkheden.