02 oktober Netwerk Historisch Cultuurlandschap - Van stuifzand naar startbaan, Vijf fietsexcursies door het militaire landschap van Soesterberg

Activiteitendata
-
Hertenlaan 12, 3712 BH Huis ter Heide.

We zijn te gast bij Stichting Utrechts Landschap, eigenaar van Park Vliegbasis Soesterberg en Landgoed De Paltz. We verzamelen bij Shelter 611, ingang Hertenlaan 12, 3712 BH Huis ter Heide. Er is ruim voldoende parkeergelegenheid.

Centraal onderwerp van deze dag is het beheer in relatie tot ensembles (militair) cultureel erfgoed uit diverse perioden.

Vanwege corona vinden wij het niet verantwoord om een ‘gewone’ Dag van het Historisch Cultuurlandschap te organiseren. Daarom hebben we gezocht naar een aangepaste vorm, waarin het mogelijk is elkaar te ontmoeten en inhoudelijke discussies te voeren, drukte te vermijden en voldoende afstand te bewaren. We doen dat door een programma met parallelle fietsexcursies in kleine groepen.

 ‘Tot 1804, toen op de hei bij Zeist een oefenkamp werd ingericht voor een groot Frans – Bataafs leger, bestond de Utrechtse Heuvelrug uit zand en heide. Nadien hebben de militaire activiteiten zich gestaag uitgebreid en groeide de centrale Heuvelrug tot één van belangrijkste militaire gebieden van ons land’, aldus Kees Volkers in zijn boek Geheim Landschap, 200 jaar militairen op de Heuvelrug.

Na een kort welkomstwoord van onze voorzitter vertrekken we per fiets in groepen van max. 10 personen naar verschillende bestemmingen: het vliegveld, nieuwbouw Soesterberg, landgoed De Paltz en de Soesterduinen.

Het Nationaal Militair Museum houden we achter de hand als slechtweer-locatie.

Helaas dit keer geen borrel aan het einde van de bijeenkomst, deze houdt u van ons tegoed!

Aanmelden en kosten

U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden met het aanmeldformulier.

Kosten

Aan de bijeenkomst zijn kosten verbonden. Uw deelname is definitief als u € 35 heeft overgemaakt op bankrekening  NL15 TRIO 0786 7731 70 ten name van Stichting Netwerk Historisch Cultuurlandschap, Wageningen o.v.v. uw naam. Studenten betalen € 25.

Mocht u gebruik willen maken van een eigen fiets, dan kunt u dit aangeven op aanmeldformulier.

Programma

09:30

Inloop met koffie en thee

10:00

Welkom en toelichting op het programma, indeling groepen.

10:30

Vertrek van de verschillende excursies.

Groep 1: Dorp onder leiding van Reinier Kalt, coördinator van het programma Hart van de Heuvelrug en Milo Verhamme regioarcheoloog

Groep 2: Landgoed De Paltz, excursieleider nog niet bekend

Groep 3: Stuifzand Soesterduinen onder leiding van José Schreurs, archeoloog bij de RCE

Groep 4: Vliegveld onder leiding van Herman van de Berg, gids-instructeur bij Utrechts Landschap
Groep 5: Vliegveld onder leiding van Paul Vesters, specialist bij Utrechts Landschap

12:30

Lunch in shelter 611

De lunch kan binnen en buiten worden gebruikt: er staat voor iedereen een lunchpakket klaar.

13:30

Tweede ronde excursies

Zelfde excursies als in de ochtend, u kunt nu een andere bestemming kiezen.

15:30

Einde oefening, terug in Shelter 611, geen borrel.