10 februari Congres Collectietoegankelijkheid – (Herhaling)

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Smallepad 5, Amersfoort

We kijken terug op een geslaagd congres over Collectietoegankelijkheid afgelopen 2 december. Vanwege de grote belangstelling bieden wij het programma inclusief een aantal deelsessies nogmaals aan op 10 februari.

Hoe creëer je een groter publiek voor je collectie? Wat behelst de Code Bruikleenverkeer 2017 en hoe kunt u deze praktisch invullen? Welke clichés bestaan er in ons vakgebied en zijn deze te weerleggen? Wat kan aansluiting bij CollectieNederland u brengen? Zomaar wat onderwerpen die aan bod komen op deze middag.

Het congres wordt georganiseerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en de directie Erfgoed en Kunsten (OCW) en vindt plaats bij de RCE. Tijdens het congres gaan we, naast een plenair gedeelte, in deelsessies uit elkaar. Met als doel om elkaar te inspireren, kennis te delen en gezamenlijk nieuwe wegen te verkennen.

Informatie over de deelsessies vindt u hieronder.

Het congres is met name interessant voor professionals werkzaam bij collectiebeherende instellingen, zoals musea, kastelen en overheden.

Let op: de middag is bedoeld voor geïnteresseerden die voor 2 december op de wachtlijst stonden of anderszins verhinderd waren. Voor degenen die in december aanwezig waren zal deze middag geen nieuwe informatie bevatten. U kunt de informatie wel doorsturen naar geïnteresseerde collega’s.

Aanmelden

U kunt de bijeenkomst gratis bijwonen, maar aanmelden is wel noodzakelijk. Dat kan met onderstaand aanmeldformulier.

Programma

Dagvoorzitter is Jan van ‘t Hof, hoofd van de afdeling Monumenten en Collecties van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

13.00 uur

Inloop met koffie en thee

Inhoudelijk programma

13.30

Opening door dagvoorzitter Jan van ’t Hof

13.40

Inleiding door Iris Looman, strategisch adviseur roerend erfgoed & rijkscollectie RCE

13.55

Nee zeggen is makkelijk! Een gesproken column waarin Laura van Breen, hoofd Kunstcollecties RCE, kijkt naar onze patronen bij bruiklenen en toegankelijkheid

14.10

Start workshops

14.15

Workshop ronde 1

15.10

Pauze

15.40

Workshop ronde 2

16.35

Terugblik op de middag door de dagvoorzitter en afsluiting met een netwerkborrel.

Deelsessies

Deelnemers kunnen in totaal twee workshops bijwonen.

U kunt uw keuzes bij binnenkomst kenbaar maken.

Niet-museale bruiklenen
Daphne Nieuwenhuijse (adviseur bruiklenen, RCE) en Nathalie Menke (adviseur bruiklenen, RCE)
Elke voor publiek toegankelijke locatie is een kans om een collectie te laten zien, om publiek te
bereiken, om de waarde te vergroten. Museaal is mooi, maar niet-museaal is veel spannender.
Met deze workshop wil de RCE met andere bruikleengevers ervaringen uitwisselen met bruiklenen
aan niet-museale organisaties. Discussieer mee over verschillende voorbeelden, uitdagingen en
oplossingen.

Collectie Nederland: context creëert meerwaarde
Hans Schraven (RCE) en Frank Bergevoet (sr. adviseur roerend erfgoed, RCE)
Het platform Collectie Nederland biedt de mogelijkheid om objecten uit verschillende
museumcollecties op één plek digitaal toegankelijk te maken en in samenhang met elkaar te
tonen. Dit maakt het mogelijk objectrelaties te bewaren in de vorm van virtuele tentoonstellingen en objectdata verder te verrijken. Wat kunnen we nu al, en waar gaan de ontwikkelingen naar toe?
Denk mee over de toepassingen van de enorme hoeveelheid objectdata en over de vraag of
aansluiting op Collectie Nederland toegevoegde waarde heeft voor de toegankelijkheid van de
collectie van je eigen instelling.

Kunst: voor de eeuwigheid?
Geertje Huisman (Specialist roerend erfgoed, RCE)
Mag erfgoed verslijten door het te gebruiken? En is het streven om cultuurgoederen maximaal
toegankelijk te maken juist? Aan ronde tafels bespreken we verschillende stellingen. Discussieer
mee in deze filosofische workshop waarin deelnemers worden geprikkeld op een andere manier
over collecties en tentoonstellingen na te denken.