30 november Symposium voor Vrijwilligers in de Onderwaterarcheologie

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Smallepad 5, 3811 MG Amersfoort

Sinds 2015 organiseert de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) jaarlijks een bijeenkomst voor en over vrijwilligers in de onderwaterarcheologie. Dit jaar staat in het teken van participatie: hoe kunnen we samenwerken aan een goede zorg voor ons archeologisch erfgoed? De bijeenkomst zal plaatsvinden op zaterdag 30 november in Amersfoort.

Dit jaar vindt de vijfde editie plaats. Tijdens dit eerste lustrum wisselen we van gedachten over de mogelijkheden voor vrijwilligers en professionals om samen te werken bij maritiem archeologisch onderzoek. Ook komen de Erfgoedwet en Arbo regels ter sprake. Daarnaast worden in drie sessies door vrijwilligers hun meest waardevolle en/of bijzondere vindplaatsen gepresenteerd.

Op maritiem-erfgoed.nl vindt u het verslag van het symposium van 2018.

Aanmelden

De bijeenkomst is gratis toegankelijk, maar aanmelden is wel noodzakelijk. Meld u aan via het aanmeldformulier.

Programma

Tijd

9.00 uur

Inloop met koffie en thee

9.30

Welkom en inleiding
Arjan de Zeeuw, RCE

9.45

De Erfgoedwet en ontheffing op de AMvB
Joost Kuggeleijn, ministerie OCW

10.30

Wat maakt maritiem erfgoed waardevol?
Thijs Coenen, RCE

10.40

Meest waardevolle maritieme erfgoed Noordzee
Duikteam Zeester

11.00

Pauze

11.30

Onderzoeks- en conserveringsstrategie voor omgang met edelmetaal uit zee
Janneke van der Stok, UvA

11.50

Meest waardevolle maritieme erfgoed rivieren
Mergor in Mosam

12.10

Veldwerk 2019: Koperplatenwrak
Heidi Vink, RCE

12.40

Lunch

13.40

Meest waardevolle maritieme erfgoed Waddenzee & voormalig Zuiderzeegebied
Archeos Fryslân

14.00

Het 13 Provinciën project
Liselore Muis, RCE

14.45

Pauze

15.10

Afsluiting: terugkoppeling resultaten meest waardevolle maritieme erfgoed en eenvooruitblik op de komende periode

16.30

Netwerkborrel