15 oktober Congres Waterbeheer en Landschapshistorie

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Smallepad 5, 3811 MG Amersfoort

Hoe kan de historie van het landschap van nut zijn bij huidige keuzes in water- en landschapsbeheer? Tijdens het congres Waterbeheer en landschapshistorie nodigen we bestuurders, water- en terreinbeheerders en erfgoedprofessionals uit om hierover van gedachten te wisselen.

Inzicht in de historie van ons landschap leidt tot ander waterbeheer, het vergroot draagvlak bij bewoners, recreanten en maatschappelijke organisaties en maakt maatregelen acceptabel. 

Programma en aanmelden

Tijdens het congres zijn er interessante lezingen en workshops. Thema’s zoals het verbeteren van de waterkwaliteit, klimaatadaptatie en het ontwikkelen van een recreatief aantrekkelijk landschap komen aan bod. Het congres wordt georganiseerd door STOWA, kenniscentrum van de regionale waterbeheerders, en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Kijk voor meer info en het aanmelden op de website van de STOWA.