13 juni Bijeenkomst 'Van omgevingsvisie op weg naar omgevingsplan' (Flevoland)

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
Erfgoedpark Batavialand, locatie Museum, Oostvaardersdijk 01-13, 8242 PA Lelystad

Vanaf april 2019 organiseren de provinciale erfgoedsteunpunten en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed bijeenkomsten 'Van omgevingsvisie op weg naar omgevingsplan'. Voor de provincie Flevoland vindt deze plaats op 13 juni 2019.

Tijdens de bijeenkomst bespreken we wat te doen met cultureel erfgoed in het proces van omgevingsvisie naar omgevingsplan.

De bijeenkomst is bedoeld voor (erfgoed)medewerkers in de provincie Flevoland. Zoals medewerkers cultuurhistorie/erfgoed/monumenten, archeologie en ruimtelijke ordening bij gemeenten, het Waterschap, provincies, omgevingsdiensten en het Rijk.

Aanmelden

Deelname is kosteloos. U kunt uw aanmelding voor 6 juni sturen naar aanmelding@batavialand.nl met vermelding van:

- Voor- en achternaam van deelnemer(s)
- Functie
- Organisatie
- (mobiel)telefoonnummer

Programma

12:45

Inloop met koffie/thee

13:00

Welkom

13:05

Opening door dagvoorzitter Gerwin Gabry (KuiperCompagnons) en start video column Nelleke Noordervliet

13:15

Reflectie op eerste ronde aan de hand van de samenvatting getekend verslag

13:30

Intro Gerda de Bruyn (Rijksdienst Cultureel Erfgoed) en introductie routekaart van visie naar plan

13:40

Twee voorbeelden uit gemeenten

14:20

André van Holk (Steunpunt Archeologie en jonge Monumenten Flevoland): de omgeving van het monument

14:30

Presentatie provincie Flevoland

14:40

Afsluiting eerste deel en indeling in groepen ‘werken aan de routekaart’

14:45

Koffie en thee

15:00

Samen werken aan een routekaart/reisplan

16:00

Resultaten plenair

16:30 -17:30

Afsluiting en borrel

Serie provinciale bijeenkomsten 2019

Bent u werkzaam in een andere provincie? Deze bijeenkomst wordt ook aangeboden in de overige provincies. De planning ziet er als volgt uit en wordt nog aangevuld:

  • Gelderland 4 april
  • Limburg 9 mei
  • Noord-Holland 14 mei
  • Zeeland 22 mei
  • Zuid-Holland 23 mei
  • Overijssel 28 mei
  • Flevoland 13 juni
  • Utrecht 13 juni
  • Brabant 27 juni
  • Friesland, Groningen, Drenthe: gezamenlijke bijeenkomst in het najaar,  datum nog niet bekend.