Toegankelijkheidsverklaringen

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) streeft naar het toegankelijk maken van de eigen online informatie en dienstverlening, in overeenstemming met het  Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Zó digitoegankelijk is Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Op het dashboard van digitoegankelijk.nl is te zien hoe digitoegankelijk onze websites zijn.

www.cultureelerfgoed.nl

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website cultureelerfgoed.nl die valt binnen de werkings­sfeer van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. De verklaring is vastgelegd en gepubliceerd op toegankelijkheids­verklaring.nl.

De links waarop de inhoud van de website cultureelerfgoed.nl te vinden is:

Overige websites

Voor de overige websites zijn toegankelijkheidsverklaringen opgesteld, te vinden in onderstaand overzicht.

website url verklaring
Archis archis.cultureelerfgoed.nl toegankelijkheidsverklaring
Beeldbank beeldbank.cultureelerfgoed.nl toegankelijkheidsverklaring
Bibliotheekcatalogus catalogus.cultureelerfgoed.nl toegankelijkheidsverklaring
Collectie Nederland collectienederland.nl toegankelijkheidsverklaring
Collectie-tools plastics.tool.cultureelerfgoed.nl
plastic-en.tool.cultureelerfgoed.nl
paint.tool.cultureelerfgoed.nl
toegankelijkheidsverklaring
Commissie Koloniale Collecties commissie.kolonialecollecties.nl
committee.kolonialecollecties.nl
toegankelijkheidsverklaring
Erfgoeddeal.nl erfgoeddeal.nl toegankelijkheidsverklaring
Erfgoedmonitor erfgoedmonitor.cultureelerfgoed.nl toegankelijkheidsverklaring
Faro platform faro.cultureelerfgoed.nl toegankelijkheidsverklaring
Herkomst gezocht herkomstgezocht.nl toegankelijkheidsverklaring
Kaarten rce.webgispublisher.nl toegankelijkheidsverklaring
Kennisbank kennis.cultureelerfgoed.nl toegankelijkheidsverklaring
Kennis voor Archeologie noaa.cultureelerfgoed.nl
lil.cultureelerfgoed.nl
pom.cultureelerfgoed.nl
toegankelijkheidsverklaring
LinkedData linkeddata.cultureelerfgoed.nl toegankelijkheidsverklaring
Magazine & magazines.cultureelerfgoed.nl toegankelijkheidsverklaring
MaSS mass.cultureelerfgoed.nl toegankelijkheidsverklaring
Monumentenregister monumentenregister.cultureelerfgoed.nl toegankelijkheidsverklaring
Subsidieportaal subsidie.cultureelerfgoed.nl toegankelijkheidsverklaring
Thesaurus thesaurus.cultureelerfgoed.nl toegankelijkheidsverklaring