Toegankelijkheidsverklaringen

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) streeft naar het toegankelijk maken van de eigen online informatie en dienstverlening, in overeenstemming met het  Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

cultureelerfgoed.nl

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website cultureelerfgoed.nl die valt binnen de werkingssfeer van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. De verklaring is vastgelegd en gepubliceerd op
toegankelijkheidsverklaring.nl.

De links waarop de inhoud van de website cultureelerfgoed.nl te vinden is:

Overige websites

Voor de overige websites zijn toegankelijkheidsverklaringen opgesteld, te vinden in onderstaand overzicht.

website url verklaring
Archis archis.cultureelerfgoed.nl toegankelijkheidsverklaring
Beeldbank beeldbank.cultureelerfgoed.nl toegankelijkheidsverklaring
Bibliotheekcatalogus catalogus.cultureelerfgoed.nl toegankelijkheidsverklaring
Collectie Nederland collectienederland.nl toegankelijkheidsverklaring
Collectie-tools plastics.tool.cultureelerfgoed.nl
plastic-en.tool.cultureelerfgoed.nl
paint.tool.cultureelerfgoed.nl
stuc.tool.cultureelerfgoed.nl
toegankelijkheidsverklaring
Erfgoedmonitor erfgoedmonitor.cultureelerfgoed.nl toegankelijkheidsverklaring
Kennisbank kennis.cultureelerfgoed.nl toegankelijkheidsverklaring
Kennis voor Archeologie noaa.cultureelerfgoed.nl
lil.cultureelerfgoed.nl
pom.cultureelerfgoed.nl
toegankelijkheidsverklaring
Magazine & magazines.cultureelerfgoed.nl toegankelijkheidsverklaring
Monumentenregister monumentenregister.cultureelerfgoed.nl toegankelijkheidsverklaring