Technische afwijkingen toegankelijkheid

Op deze pagina geven we een overzicht van de technische afwijkingen op gebied van toegankelijkheid. Het overzicht is gebaseerd op de Technische afwijkingen toegankelijkheid PRO-sites.

SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]

SC 1.3.5 - Identificeer doel van invoer [niveau AA]

SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]

SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content

SC 2.1.4 - Sneltoetsen tekentoets [niveau A]

SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]

SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]

SC 4.1.3 - Statusberichten

Opgeloste technische afwijkingen in laatste releases met hun oplossing