Toegankelijkheidsonderzoek monumentenregister.cultureelerfgoed.nl

Het toegankelijkheidsonderzoek naar het monumentenregister is afgerond op 11 mei 2023.

De hercontrole is afgerond op 27 november 2023.

Deze onderzoeken laten zien in hoeverre de site voldoet aan de internationaal geaccepteerde toegankelijkheidsrichtlijnen (WCAG 2.1). De bouwers enĀ beheerders werken aan het oplossen van de bevindingen.