Contentonderzoek magazines.cultureelerfgoed.nl

Het contentonderzoek naar het magazine is afgerond op 11 mei 2023. De hercontrole is afgerond op 27 november 2023.

Deze onderzoeken laten zien in hoeverre de site voldoet aan de internationaal geaccepteerde toegankelijkheidsrichtlijnen (WCAG 2.1). De bouwers, beheerders en redactie van de kennisbank werken aan het oplossen van de bevindingen.