Koersen op kennis. Verkenning naar de kennisfunctie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Kennis is een cruciale grondstof voor het werk dat de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) verricht. Praktisch toepasbare kennis vormt een belangrijk bestanddeel in de adviezen die we geven, de subsidies die we verstrekken, de beleidsprogramma’s die we uitvoeren.

Dit rapport laat zien hoe de RCE op het snijvlak van overheid, samenleving en wetenschap opereren, welke dilemma’s en kansen dat met zich meebrengt, en welke zaken de komende periode verbetering behoeven om de kennis – binnen en buiten de RCE - nog beter te laten stromen.

Colofon

Auteurs: Joks Janssen, Bjørn Smit, Nina Wijsbek & Rowin van Lanen

RCE, februari 2021