Nationale Landschapsparken - Oriëntatie op nieuwe Nationale Parken van Wereldklasse

Staatsbosbeheer en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) hebben aan de Commissie Verkenning Nationale Parken onder voorzitterschap van prof. mr. Pieter van Vollenhoven de vraag voorgelegd waar in Nederland mogelijkerwijs de Nationale Parken (Nieuwe Stijl) liggen die van internationale betekenis kunnen zijn: de Nationale Parken van Wereldklasse. Met dit rapport hoopt de commissie een bijdrage te leveren aan de beantwoording van deze vraag.

Commissie

In de Commissie Verkenning Nationale Parken is deskundigheid op het gebied van (landschaps)ecologie, landschap en cultuurhistorie bijeengebracht. De samenstelling is als volgt:
• Ir. Yttje Feddes.
• Dr. André Jansen.
• Mr. Tjibbe Joustra.
• Drs. Janneke van Montfort (waarnemer).
• Ir. Lodewijk van Nieuwenhuijze.
• Prof. dr. Hans Renes.
• Prof. dr. Joop Schaminée.
• Drs. Bart Swanenvleugel (secretaris).
• Prof. mr. Pieter van Vollenhoven (voorzitter).
• Prof. dr. André van der Zande.