Evaluatie Erfgoedwet - Taken en rollen overheden

Deze drie rapporten beschrijven hoe overheden invulling geven aan erfgoedtaken. De rapporten zijn opgesteld door de Inspectie voor Overheidsinformatie en Erfgoed. In het najaar van 2020 wordt de rapportage van de monitor van gemeenten over de jaren 2019-2020 verwacht.