Evaluatie Erfgoedwet - Maritieme archeologie

Deze rapporten maken inzichtelijk hoe overheden invulling geven aan bescherming van maritiem erfgoed. Het rapport over gemeenten is uit 2019. Voor het bijbehorende excelbestand kunt u contact opnemen met Annemarie Luksen. Najaar 2020 wordt het rapport over provincies verwacht.